Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Lidostas darbības un tās ietekmes uz vidi analīze.
Title in English Analysis of environmental impacts of airport operations.
Department
Scientific advisor Kristīne Carjova
Reviewer Asoc.profesore M.Urbaha
Abstract Lidmašīnas terminālis ir būtisks savienojums nācijas ekonomiskajā dzīvē vai pastāvēšanā. Kā tas ir iespējams, tas arī ir lielisks dabas avotu avots vai dabas piesārņojuma avots un milzīgs. Troksnis ietekmē domēnu īrniekus ap gaisa galiekārtām, kā arī gaisa galiekārtu darbiniekus. Analīzēs ir norādīts, ka tiek apdraudēti gaisa ieguvumu administratori, šādu bīstamu mērķa novērtēšanas kritēriji, trokšņa līmeņu iestatīšana, kas izraisa neatgriezenisku dzirdes bojājumu un citas prasmīgas slimības. Attiecībā uz starptautiskās lidostas "Rīga" paplašināšanu un lidojuma spēka pieaugumu īpaši svarīgi ir novērtēt trokšņa ietekmi uz gaisa galiekārtu darbiniekiem kopumā un ziņot reālā laika pabalstu administratoriem, kā arī izskaidrot mācības par ierobežojot šādu ietekmi. Gaisa kuģi ir vērā ņemams trokšņa avots, īpaši pacelšanās un ierašanās laikā. Ideālā pasaulē lidmašīnas termināļiem šādā veidā jābūt tālu no cilvēka dzīvesvietas ar mērķi, ka indivīdiem neietekmē troksnis, ko rada gaisa transports vai satiksme. tomēr tas nav situācija daudzās teritorijās, kur cilvēku dzīvošana ir izveidojusies šajās līnijās tuvu gaisa termināliem. Cilvēki, kas dzīvo tālu no lidmašīnu termināliem, kas vēl atrodas zem lidojuma, arī tiek pakļauti lielam trokšņa līmenim, īpaši nakts stundās.
Keywords Atslēgas vārdi: Vide, Aviācija, Piesārņojums, Troksnis, Ūdens, Gaiss, Klimats, Emisijas, Lidostas, trokšņa līmenis, apdraudējumu novērtējums, gaisa ieguvumu administratori, trokšņa samazināšanas mācības. FAA (Federālā aviācijas pārvalde), NASA (Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde) un Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO). Starptautiskā lidosta "Rīga", Indira Gandhi starptautiskā lidosta
Keywords in English Keywords: Environment, Aviation, Pollution, Noise, Water, Air, Climate, Emissions, Airports, noise level, assessment of dangers, the air benefit administrators, exercises for reduction of noise. FAA (Federal Aviation Administration), NASA (National Aeronautics and Space Administration) and International Civil Aviation Organization (ICAO).Riga International Airport, Indira Gandhi International airport
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 01.06.2018 00:56:17