Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Engineer
Title of the study programm Power and Electrical Engineering
Title in original language ''110/20 kV apakšstacijas Nr.162 rekonstrukcija''
Title in English ''Reconstruction of 110/20 kV substation Nr.162''
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Guntars Vempers
Reviewer Jānis Rozenkrons
Abstract Inženierprojektā ir apskatīta 110/20kV apakšstacijas Nr.162 rekonstrukcija. Apakšstacijas Nr. 162. ar nosaukumu “Dundaga” rekonstrukcija nepieciešama, lai palielinātu elektroapgādes drošumu Kurzemes reģiona Dundagas novadā. Šajā apakšstacijā tiek izbūvēts jauns pašpatēriņš, vadības ēka, uzstādītas jaunas 110kV iekārtas. Inženierdarbā tiek apskatīta vadības ēkas elektroapgāde, apgaismojums, teritorijas apgaismojums, zemējumietaises izbūve, pašpatēriņa 20kV un 0.4kV iekārtu izvēle. Darbs satur gan aprakstošo daļu gan grafisko daļu. Aprakstošajā daļā ir galveno shēmu izvēle, aplēses slodzes un īsslēguma strāvu aprēķini, pašpatēriņa iekārtu izvēle, zemējumietaises un zibensaizsardzības sistēmas elementu izvēle. Grafiskajā daļā parādīti galveno principshēmu un plānu rasējumi. Pielikumi sastāv no tehniskajiem noteikumiem, darbā izmantoto burtsimbolu atšifrējumiem un apgaismes aplēses rezultātiem. Projekts uzrakstīts latviešu valodā. Inženierprojekts satur 198 lpp. teksta, tajā skaitā 28 attēlus, 51 tabulas, 3 pielikumus un literatūras sarakstu ar 49 nosaukumu informācijas avotiem. Grafiskā daļa satur 6 lapas.
Keywords ELEKTROAPGĀDE, DROŠUMS, PAŠPATĒRIŅŠ
Keywords in English SUPPLY OF ELECTRICITY, RELIABILITY, AUXILIARIES SERVICE
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 31.05.2018 22:41:52