Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmas ieviešanas stratēģiju novērtējums
Title in English Implementation Strategies in Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Pekša
Reviewer Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Abstract Bakalaura darbā tiek apskatītas un analizētas uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) sistēmas, kas pēdējo piecpadsmit gadu laikā tiek uzskatītas par nozīmīgu faktoru uzņēmējdarbības attīstībā un akceptētas kā neatņemama standarta biznesa programmatūra. ERP sistēmu ieviešana ir sarežģīts un laikietilpīgs process, tādējādi pareizi izvēlētai ieviešanas stratēģijai ir būtiska loma ieviešanas procesa veiksmīgai norisei. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt atbilstošāko uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmas ieviešanas stratēģiju pēc uzņēmuma SME lieluma. Šī mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot populārākās uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas; 2. Apkopot no esošās literatūras ERP ieviešanas stratēģijas; 3. Sadalīt uzņēmumus pēc mazs, vidējs un liels (SME), norādot noteiktus kritērijus; 4. No iegūtās literatūras iedalīt ieviešanas stratēģijas katram SME veidam; 5. Izvērtēt stratēģijas katram SME uzņēmumam, kura būtu piemērotākā; 6. Izstrādāt ERP sistēmas ieviešanas stratēģijas tiešsaistes rīku pēc noteiktiem uzņēmuma kritērijiem. Analizējot literatūru, tika konkretizēti uzņēmumu sadalījuma kritēriji atbilstoši SME un noteiktas piemērotākās ERP sistēmu ieviešanas stratēģijas katram uzņēmuma veidam. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem un izdarot secinājumus, tika izstrādāts tiešsaistes rīks piemērotākās ERP sistēmas ieviešanas stratēģijas izvēlei, kas sniedz priekšlikumus atbilstoši sniegtajām atbildēm. Darba apjoms - 75 lpp., 11 tabulas, 18 attēli un 2 pielikumi.
Keywords ERP ieviešana, SME, ERP stratēģiju novērtējums
Keywords in English ERP estimation, SME, ERP implementation strategies
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 31.05.2018 11:58:45