Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Plaukstas rehabilitācijas iekārta ar pirkstu kustību moduli pasīvai un aktīvai palīgterapijai
Title in English Wrist rehabilitation device with additional finger movement module for passive and active assistive therapy
Department
Scientific advisor Gaļina Boka
Reviewer Alvis Bernāns, RTU doktorants
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kā Gafchromic radiohromisko filmu izmērīto filmas optisko blīvumu ietekmē filmas nolasīšana ar attēlu skeneri un filmas un γ – fotonu kūļa savstarpējais novietojums. Lai mērķi sasniegtu, kā pamatuzdevums tika izvirzīts veikt nepieciešamos radiohromisko filmu optiskā blīvuma mērījumus ar attēlu skeneri 3 dažādiem radiohromisko filmu modeļiem – EBT3, EBT3 – 10Gy un EBT-XD, pēc apstarošanas ar 6 MeV gamma fotoniem. Lai sasniegtu darba mērķi, tika veikts literatūras apskats un izstrādāta eksperimentu metodoloģija, radiohromisko filmu apstarošanai un to optiskā blīvuma nolasīšanai, lai izvērtētu gan γ – fotonu kūļa un filmas novietojuma, gan attēlu skenera ietekmi uz izmērīto optisko blīvumu. No eksperimentos iegūtajiem datiem tika iegūtas sakarības starp aprēķināto filmu optisko blīvumu un minētajiem ietekmes faktoriem, kā arī šo sakarību atšķirības dažādiem filmu modeļiem dažādos caurizgājušās gaismas nolasīšanas krāsu kanālos. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi par iegūtajiem pētījuma rezultātiem un to atbilstību literatūras apskatā iztirzātajām fizikālajām sakarībām. Pēc iegūtajiem darba rezultātiem izstrādātas arī rekomendācijas radiohromisko filmu dozimetrijai distances staru terapijā, it īpaši – radioķirurģijā. Darbs satur 105 aprakstošā teksta, kas sarakstīts latviešu valodā. Literatūras apskata daļa sastāv no 23 lapām, kurās izvietoti 17 attēli un 1 tabula. Darba praktiskā daļa sastāv no 17 lapām, kurās izvietoti 11 attēli un 2 tabulas. Darba rezultātu apraksts un analīze sastāv no 49 lapām, kurās izvietoti 49 attēli un 5 tabulas. Darbs satur 11 pielikumus.
Keywords Gafchromic, radiohromiskās filmas, filmu dozimetrija, staru terapija, radioķiruģijas dozimetrija, skenera artefakti
Keywords in English Gafchromic, radiochromic films, film dosimetry, external beam radiation therapy, dosimetry of radiosurgery, artefacts of flatbed scanner
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 31.05.2018 11:43:26