Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Komunikācijas procesa pilnveide valsts iestādē"
Title in English "Improvement of the Communication Process in a Government Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Laura Zaķe, Mg.oec., RTU IEVF doktorants
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 41 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 13 angļu. Darbam pievienoti 1 pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot valsts iestādes komunikācijas procesu. Darba pirmajā daļā apskatīta un analizēta vispārējā komunikācijas izmantošana struktūra valsts iestādē un uzņēmumos. Darba otrajā daļā izpētīti un analizēti komunikācijas mērķi, kanāli, procesi. Veikta iestādes darbinieku intervēšana un datu analīze. Darba trešajā daļā pēc datu analīzes apkopojuma darba autore apraksta Aizsardzības ministrijas iekšējās komunikācijas pilnveides procesa iespējas. Nozīmīgākie secinājumi: 1. AM ārējai komunikācijai aktīvi izmanto sociālos mediju piedāvātās iespējas, tas ceļ aizsardzības sektora popularitāti iedzīvotāju vidū. 2. Organizējot sanāksmes ar militārajām personām AM, tiek nelietderīgi tērēti resursi, braucot no dažādām Latvijas pilsētām, lai risinātu vienu jautājumu. Priekšlikumi: 1. Iestādē joprojām ir novērojama dubultuzdevumu izpilde, darba autore iesaka ieviest dokumentu pārvaldības sistēmu Namejs arī padotības iestādēs tā novēršot dubultuzdevumus un uzlabojot dokumentu apriti. 2. Ieviest videokonferences kā jaunu sanāksmju un darba grupas veidu, kas būtiski samazina laika un finanšu resursus.
Keywords Komunikācija valsts pārvaldē
Keywords in English Improvement of the Communication Process in a Government
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 31.05.2018 11:03:40