Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) atlases algoritma izstrāde
Title in English Development of an Enterprise Resource Planning System (ERP) Selection Algorithm
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Jānis Pekša
Reviewer Mg. sc. ing. Viktorija Klimko
Abstract Uzņēmumi jau ir pastāvējuši ilgi. Konkurences rezultātā uzņēmumiem ir bijusi nepieciešamība uzlaboties, lai spētu samazināt izdevumus un klientiem piedāvāt pēc iespējas kvalitatīvāku un lētāku produkciju. Tas ir tieši saistīts ar biznesa procesiem. Uzņēmums var vadīt šos biznesa procesus izmantojot uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (no angļu val. ERPs – Enterprise Resource Planning systems). ERP sistēmas ir vairākas, bet, lai izvēlētos kādu no šīm sistēmām ir nepieciešamas zināšanas par šo risinājumu iespējām. Lielākajā daļā gadījumu uzņēmumam nav šādas zināšanas un tās konsultējas pie noteikta ERP sistēmas izplatītāja vai ražotāja, šādi zaudējot laiku un līdzekļus. Bakalaura darba mērķis ir izveidot ERP sistēmu atlases algoritmu, kurš spētu atlasīt piemērotāko risinājumu komersantam. Darbā tiek apskatīta pieejamā literatūra uzņēmuma resursu plānošanas (ERP) sistēmām, pieejamo algoritmu apkopojums, tiek identificēti ERP sistēmas izvēles kritēriji. Praktiskajā darba daļā, tiek izstrādāta tīmekļa vietne ar ERP sistēmas izvēles izstrādāto algoritmu, tiek izveidota zināšanu bāze no LR komersantiem izstrādātajai vietnei un tiek pārbaudīt iegūtie rezultāti. Rezultātā tika apskatīta pieejamā literatūra par uzņēmumu resursu plānošanas sistēmām. Tika apkopoti pieejamie algoritmi un identificēti sistēmas, projekta, piegādātāja, finansiālie un organizatoriskās apmierinātības izvēles kritēriji. Veiksmīgi tika izstrādāta tīmekļa vietne, ar ERP sistēmas izvēles algoritmu un zināšanu bāzi no LR komersantiem, kā arī tika pārbaudīts tīmekļa vietnes rezultātu precizitāte. Darba apjoms - 71 lpp., 5 tabulas, 23 attēli un 2 pielikumi.
Keywords ERP, atlases algoritms, izvēles kritēriji, tiešsaites rīks
Keywords in English ERP, selection algorithm, selection criteria, online web tool
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 31.05.2018 10:41:01