Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba vides psihosociālo riska faktoru samazināšanas risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbos
Title in English Solutions for Reduction of Psychosocial Work Environment Risks in Fire-extinguishing and Rescue Works
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Tērauda
Reviewer Inese Kamergrauze, arodslimību ārste
Abstract Maģistra darba autors: Arturs Birznieks Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ineta Tērauda, Arodslimību ārste, Mg.darba aizsardzība. Maģistra darba tēma: Ugunsdzēsēju darba vides psihoemocionālie riska faktori un to samazināšanas pasākumi. Maģistra darba mērķis: izpētīt kā darbs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā psihoemocionāli ietekmē ugunsdzēsēju glābēju, sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Maģistra darba apjoms: maģistra darbs sastāv no 88 lappusēm. Darbs ir teorētisks un praktisks pētījums, kas sastāv no ievada un trijām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs satur 28 attēlus, 9 tabulas, 3 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 30 informācijas avoti. Galvenie maģistra darba rezultāti: konstatēti trūkumi aprīkojuma izvietošanā uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automobīļiem. Pētīts ugunsdzēsēja glābēja psihoemocionālais stāvoklis. Sniegti priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā: aprakstīta psiholoģijas un ergonomikas nozīme Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, stresa cēloņi un stresa novēršana. Maģistra darba analītiskajā daļā: analizēta ugunsdzēsēja un glābēja psihoemocionālā situācija, tehnika un aprīkojuma izvietojums, kandidātu atlase. Maģistra darba praktiskajā daļā: piedāvāti risinājumi aprīkojuma izvietošanai uz ugunsdzēsības automobīļiem, veikta anketēšana ugunsdzēsēja glābēja psihoemocionālā stāvokļa noteikšanai.
Keywords Ugunsdzēsējs, Psihoemocionāls, Risks, Faktori, Vide
Keywords in English Firefighter, Psycho-emotional, Risk, Factors, Environment
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 31.05.2018 03:01:27