Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Company’s Economic Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer Docents (prakt.), Mg.oec. Normunds Balabka
Abstract Bakalaura darba autore: Madara Sapiete Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr. oec, profesore Irina Voronova Bakalaura darba temats: Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi un izmantotās literatūras un avotu saraksts. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 37 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, pētījumu un aprēķinu daļas. Darba analītiskā daļa sastāv no 4 apakšnodaļām. Pirmajā apakšnodaļā tiek sniegta vispārēja informācija par darbā analizēto uzņēmumu, uzņēmuma darbības raksturojumu, pastāvīgajiem klientiem, sadarbības partneriem, telpu un tehnisko aprīkojumu. Otrajā apakšnodaļā veikta uzņēmuma personāla mainības analīze. Trešajā apakšnodaļā aplūkota uzņēmuma finanšu rādītāju analīze. Darba ceturtajā apakšnodaļā izstrādāta uzņēmuma SVID analīze. Darba pētījumu daļā sniegts uzņēmuma darbības nozares raksturojums, nozares tendences, kā arī veikta uzņēmuma debitoru saistību analīze un uzņēmuma konkurentu analīze. Bakalaura darba aprēķinu daļa sastāv no izvirzītajiem priekšlikumiem uzņēmumam izstrādāt 3 veida projektus, kas pilnveidotu uzņēmuma saimniecisko darbību un tā efektivitāti. Pirmā aprēķinu daļas apakšnodaļa veltīta uzņēmuma mārketinga pasākumu veicināšanas projektam. Tiek apskatīti tādi izstrādes projekti kā uzņēmuma mājas lapas optimizācija, vizīrtkaršu, kalendāru izstrāde, sludinājumu un reklāmas izvietošana laikrakstā un sociālajos tīklos. Aprēķinu daļas otrajā apakšnodaļā autore piedāvā risinājumus uzņēmuma debitoru kontrolei. Savukārt, aprēķinu daļas trešā apakšnodaļa veltīta uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšanas un kvalifikācijas celšanas projektam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sapiete M.: Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ M. Sapiete, I. Voronova.- Liepājā: RTU, Liepājas filiāle, bakalaura profesionālā studiju programma. – 88 lpp.
Keywords bakalaura darbs
Keywords in English bachelor thesis
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 18:34:18