Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Kapitāla ieguldījumu izdevumu ietekmes novērtējums uz uzņēmuma darbības rezultātiem
Title in English Assessment of impact of capital expenditure on corporate performance
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jūlija Bistrova
Reviewer Konstantins Kozlovskis
Abstract Pēdējās desmitgades laikā pasaules ekonomika ir saskārusies ar kapitāla izdevumu kritumu, kas saistīts ar ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos. Šajā dokumentā mērķis ir novērtēt kapitālizdevumu ietekmi uz kapitālsaimniecisku uzņēmumu uzņēmumu sniegumu. Tajā galvenā uzmanība ir pievērsta 60 galvenajiem CAPEX izdevējiem, kuri novērtēti pēc 2017. Gada S & P Capex aptaujas. Tie ir sadalīti dažādās nozarēs, piemēram, enerģētikas, telekomunikāciju, komunālo pakalpojumu, materiālu, IT, rūpniecības un patērētāju. Šajā pētījumā analizēts, kā kapitāla intensitāte ietekmē šo uzņēmumu rentabilitāti. Pētījumi liecina, ka uzņēmumi, kas aktīvi iegulda fiziskajos aktīvos, parasti izmanto zemāku peļņu, salīdzinot ar uzņēmumiem, kuri nav tik kapitālietilpīgi. Uzskaites veiktspēja tiek vērtēta arī attiecībā uz atlasīto paraugu. Iepriekšējo pētnieku veiktie pētījumi liecināja par pozitīvu attiecību starp kapitāla izdevumiem un akciju peļņu. Tomēr dažos darbos parādījās pretēji rezultāti, kas veido zināšanu trūkumu attiecībā uz kapitāla izdevumu ietekmi uz akciju peļņu. Galvenais maģistra darba mērķis ir noteikt attiecību starp kapitālieguldījumiem un peļņas rādītājiem uzņēmumiem ar dažādu kapitāla intensitāti. Pašlaik trūkst visaptverošo pētījumu par uzņēmumiem ar augsto kapitāla intensitāti. Autore pēta vai šī kapitāla intensitātei ir būtiskā ietekme uz uzņēmumu peļņas rādītājiem. Darba pirmajā daļā ir izklāstītā literatūras analīze, kā arī tiek parādītās kapitāla izdevumu tendences, un iemesli kapitālieguldījumu dinamikas izmaiņai. Šī daļa ietver arī nozīmīgo zinātnisko pētījumu rezutlātus. Metodoloģiskajā daļā aprakstītās galvenās pieejas un metodes, kas izmantotas, lai novērtētu kapitāla izdevumu ietekmi uz finanšu rezultātiem. Empīriskā daļā tiek skaidroti iegūtie rezultāti. Iegūtie rezultāti norāda uz to, ka kapitālieguldījumu pieaugums parasti negatīvi ietekmē peļņu. Starp akciju ienesīgumu un kapitāla ieguldījumiem pastāv negatīva saikne. Tika noteikts, ka uzņēmumiem ar augstāku kapitāla intensitātes līmeni ir zemāki rentabilitātes rādītāji, nekā uzņēmumiem ar zemāku kapitāla intensitātes līmeni. Atzinumi liecina, ka kapitālizdevumu pieaugums uzņēmumiem parasti negatīvi ietekmē peļņu. Starp akciju peļņu un kapitāla izdevumiem pastāvēja negatīva saikne. Tomēr konstatējumi liecina par nenozīmīgu ietekmi no kapitāla izdevumiem visā izlasē. Turklāt uzņēmumiem ar augstāku kapitāla intensitātes līmeni ir mazāki rentabilitātes rādītāji nekā uzņēmumiem ar zemāku kapitāla intensitātes līmeni.
Keywords Kapitāla izdevumi, rentabilitāte, krājumu peļņa, kapitāla intensitāte
Keywords in English Capital expenditure, profitability, stock returns, capital intensity
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 17:20:46