Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language ''Bituminētie maisījumi un to pielietojums ceļu būvniecībā Eiropas Savienībā un Latvijā''; inženierprojekts ''Autoceļa P3 posma pārbūve''
Title in English ''Bituminous Mixtures and theirUsage in Road Construction in European Union and Latvia''; Engineering Design Project ''Reconstruction of the Road P3 Section''
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor A.Zariņš
Reviewer
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Bituminētie maisījumi un to pielietojums ceļu būvniecībā Eiropas Savienībā un Latvijā” ar inženierprojektu “Autoceļa P3 posma pārbūve”. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kādi bituminēto maisījumu veidi tiek pielietoti ceļu būves nozarē Latvijā un Eiropas savienībā, apkopojot datus par Latvijā un Eiropas Savienībā saražoto produkciju. Bakalaura darba uzdevumi ir: -veikt pētījumu par Latvijas autoceļu stāvokli un finansējumu to būvdarbiem; -veikt nelielu ieskatu bituminēto maisījumu vēsturē un ražošanas procesā; -uzsvērt bituminēto maisījumu, kā seguma materiāla izvēles priekšrocības; -apskatīt standartus un normatīvos aktus, kas regulē bituminēto maisījumu ražošanas procesus ES un Latvijā; -iegūt un analizēt datus par ES un Latvijā saražoto bituminēto maisījumu apjomu; -uzskatāmi parādīt bituminēto maisījumu veidus un to sadalījumu; -pētīt bituminēto maisījumu izvēles kritērijus; -analizēt iegūtos datus un izdarīt secinājumus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, analītiski praktiskās daļas un secinājumiem. Bakalaura darbā ir aprakstīti bituminēto maisījumu kā ceļa seguma materiāla izmantošanas pirmsākumi un attīstība pasaulē, raksturoti un analizēti bituminēto maisījumu iedalījumi. Bakalaura darba analītiski praktiskā daļā ir veikta datu analīze par bituminēto maisījumu ražošanas apjomiem Latvijā un ES laika posmā no 2014.gada līdz 2016. gadam. Inženierprojekts sastāv no ievada, paskaidrojuma raksta, koncepcijas izvēles raksturojuma, tehniski ekonomiskā salīdzinājuma, aprēķina daļas, risinājumu paskaidrojuma raksta un specifikācijām, galveno būvdarbu tehnoloģiskā apraksta, satiksmes organizēšana būvobjektā apraksta, darba aizsardzība būvobjektā apraksta, vides aizsardzības pasākumi būvobjektā apraksta, darba daudzumu aprēķiniem un rasējumiem. Inženierprojekta izstrādes mērķis ir sagatavot ceļa pārbūves būvprojektu, iekļaujot ceļa brauktuves risinājumu, ūdens atvades risinājumu, nobrauktuvju risinājumus, satiksmes organizācijas risinājumus, galveno būvdarbu tehnoloģiskā apraksta sagatavošanu, būvarbu apjomu un būvdarbu izmaksu noteikšanu. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) ir sagatavots uz 197 lapām. Darbā ir iekļautas 38 tabulas, 26 attēli un 10 rasējumi uz 34 lapām. Darba sagatavošanai ir izmantoti 45 literatūras avoti. Darbam pievienoti 4 pielikumi.
Keywords bituminētie maisījumi; ceļu būvniecība; Eiropas savienība; Latvija; seguma materiāli; ražošanas process; bituminēto maisījumu veidi; bituminēto maisījumu apjomi; asfaltbetons; asfalts; dilumkārta; saistes kārta; pamata virskārta
Keywords in English bituminous mixtures, road construction; European Union; Latvia; production process; types of bituminous mixtures; surfacing material; amount of bituminous mixtures produced; asphalt; asphalt concrete
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 14:29:40