Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Elektroenerģijas akumulācijas iekārtas darbības principi un to izmantošanas iespējas"
Title in English "Operating principles of the electric energy storage equipment and its possibilities of use"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Renāta Varfolomejeva
Reviewer Josifs Survilo
Abstract Peniķis J. Elektroenerģijas akumulācijas iekārtas darbības principi un to izmantošanas iespējas: Maģistra darbs / J. Peniķis, R. Varfolomejeva. –Rīga: RTU EEF Elektroapgādes katedra, maģistra akadēmisko studiju programma „Enerģētika un elektrotehnika”, 2018.–59 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 16 tabulas, 40 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu un 20 angļu valodā. Darba mērķis ir izpētīt mūsdienās pieejamās enerģijas akumulācijas sistēmas un, balstoties uz pētijuma gaitā iegūto informāciju, aprēķināt akumulatoru bateriju sistēmas peļņu un pielietošanas lietderīgumu. Pirmajā darba daļā aplūkoti teorētiskie aspekti mūsdienīgām elektroenerģijas akumulācijas tehnoloģījām. Padziļināta teorētiskā puse tiek pētīta ūdens, akumulatoru bateriju, spararatu un termiskās enerģijas akumulācijas sistēmām. Otrajā darba daļā tika raksturoti enerģētikas nozares mērķi. Tika veikta padziļināta elektroķīmisko akumulācijas iekārtu dzīves cikla izmaksu analīze, izmantojot pirmajā daļā aprakstītās akumulatoru bateriju fizikālās īpašības un pielietojumu. Trešajā darba daļas sākumā veikts atsevišķas diennakts peļņas aprēķins ar izvērtējumu izdevīgākajam akumulācijas sistēmas uzlādes/izlādes stundu grafikam. Turpinājumā veikti summāro diskontēto ikgadējo izmaksu aprēķini AKB akumulācijas sistēmai noteiktā laika posmā un sniegts vērtējums par tās lietderību un savietojamību ar Latvijas energosistēmu.
Keywords akumulācija, akumulatoru baterijas
Keywords in English accumulation, BESS, battery
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 13:17:11