Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģijas nodrošināšana"
Title in English "Provision of Development Strategy of a Service Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Aldis Greitāns, Mg.oec., AS “Citadele banka” Procesu vadības daļas vadītājs
Abstract Krumholce P. Pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģijas nodrošināšana: Maģistra darbs/ Rīga: RTU, IUV katedra, profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 112 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 4 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 112 lpp., tajā iekļauti 58 attēli, 39 tabulas, 9 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 53 avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir noteikt pakalpojumu uzņēmumam attīstības stratēģiju un izstrādāt tās nodrošināšanas procedūru. Analītiskajā daļā ir raksturots pētījuma objekts, analizēta tā iekšējā un ārējā vide, aprakstīta konsultāciju vadībzinībās un komercdarbībā joma, veikta objekta konkurentu analīze. Pirmās daļas beigās ir izstrādāta uzņēmuma SIA „C Solutions Limited, Latvia” TOWS matrica, balstoties uz uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzi. Lietišķajā pētījumu daļā ir veikta SIA „C Solutions Limited, Latvia” SVID analīze, teorētiskās literatūras apkopojums par stratēģiju, tās veidiem, kā arī metožu teorētiskās literatūras apskats, kuras var izmantot stratēģiju izvērtēšanai. Pētījuma aprēķinu daļā ir noteiktas ar SPACE matricas palīdzību pielietojamas SIA „C Solutions Limited, Latvia” attīstības stratēģijas, veikts TOWS matricā identificēto stratēģiju izvirzīšanas process ar Tīklu analīzes metodi un piedāvāti risinājumi, kā īstenot izvirzīto attīstības stratēģiju. Projekta daļā ir veikta papildu SVID analīze un stratēģiju izvērtēšana ar Hierarhiju analīzes metodi, salīdzināti Hierarhiju analīzes metodes un Tīklu analīzes metodes pielietojuma gadījumos iegūtie rezultāti. Darba gaitā iegūtais svarīgākais secinājums norāda, ka daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metožu pielietošana palīdz atlasīt pakalpojumu uzņēmumam stratēģiju iespējamai nākotnes attīstībai.
Keywords attīstības stratēģija, lēmumu pieņemšanas metodes, pakalpojumu uzņēmums
Keywords in English growth strategy, decision-making methods, service company
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 09:54:47