Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Objektorientētas sistēmanalīzes metožu lietošanas izpēte programmatūras prasību noteikšanā
Title in English Research on Usage of Object-Oriented System Analysis Methods for Software Requirement Determination
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Oksana Ņikiforova
Reviewer Gusts Linkevičs, Dr.sc.ing., SIA "C.T.Co", Vadošais programmatūras izstrādātājs
Abstract Maģistra darbā ir apskatītas objektorientētas sistēmanalīzes aktivitātes, kuras ir minētas literatūras avotos laika posmā no 2013. gada līdz 2018. gadam. Minētās aktivitātes ir klasificētas, aprakstītas, un ir sniegta informācija par aktivitātēs pielietojamajām notācijām (piemēram, UML, BPMN u.c.), metodēm. Aktivitāšu pielietošanas motivācija un to sagaidāmie izvaddati tiek pamatoti ar literatūrā atrasto aprakstošo informāciju un identificētajām problēmām un jautājumiem. Veiktās literatūras analīzes rezultāts tiek piedāvāts aktivitāšu apkopojuma veidā. Maģistra darbā ir iekļauts veiktās ekspertu aptaujas apraksts, kas ietver gan ekspertiem piedāvāto anketu par sistēmanalīzes aktivitāšu pielietošanu programmatūras izstrādes projektos, gan rezultātu vērtēšanas metodiku. Aptauja tika plānota un vērtēta ar Delfi procedūru, kas ir noderīga līdzīgas kompetences ekspertu viedokļu noskaidrošanai par sarežģītiem, neviennozīmīgiem tematiem. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, maģistra darbā ir iekļauts arī ietvars, kas var kalpot par uzskatāmu materiālu nozares ekspertiem, studentiem u.c. interesentiem, tā kā tas sniedz nelielu uzdevumu, nolūku kopu un atbilstošās ieteicamās aktivitātes un to kombinācijas. Piedāvātais ietvars var tikt izmantots par pamatu tālākam darbam un temata attīstīšanai. Maģistra darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi par paveikto darbu, ekspertu viedokli par aktivitātēm, citu paveikto un tālāko iespējamo pētniecības, darbības virzienu. Dokumentā ir 90 lappuses, 12 attēli, 15 tabulas, 5 pielikumi un 70 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords objektorientēta sistēmanalīze, analīze, prasību noskaidrošana, prasību inženierija, delfi procedūra
Keywords in English object-oriented system analysis, requirements elicitation, requirements engineering, delphi method
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 16:13:41