Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveide autobusu parkā
Title in English Improvement of Occupational Safety System in a Bus Park
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract Maģistra darba autors: Agnese Strazdiņa. Maģistra darba tēma: Darba aizsardzības sistēmas pilnveide autobusu parkā. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Jānis Ieviņš. Maģistra darbs sastāv no 91 lapām, ietver 37 attēlus, 10 tabulas un 2 pielikumus. Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 29 informācijas avoti, tajā skaitā normatīvie akti, autordarbi, publikācijas, ārzemju informācijas avoti un nepublicēti avoti. Darba teorētiskajā daļā tiek pētīti darba aizsardzības jomu reglamentējošie ārējie normatīvie akti un Uzņēmumā izstrādātie iekšējie normatīvie dokumenti, darba aizsardzības politikas pamatnostādnes, to ietekme uz transporta nozares uzņēmumiem, transporta nozares uzņēmuma un autobusu parku specifiskās iezīmes, kvalificēta darba spēka loma transporta uzņēmumā, kā arī darba vides riska faktoru novērtēšanas pieejas. Analītiskajā daļā pētīta un analizēta Uzņēmuma statistiskā informācija par darbinieku skaita dinamiku, apkopota un analizēta informācija par nelaimes gadījumiem darbā, obligāto veselības pārbaužu statistisko datu analīze, kā arī veikta darba vides riska faktoru novērtēšanas analīze ar mērķi identificēt veidus, ar kuru palīdzību efektīvāk un pamatotāk veikt darba vides riska faktoru novērtējumu. Praktiskajā daļā, balstoties uz darba vietu apsekošanas un hronometrāžas rezultātiem identificētas darba vietas, kuru darba vides riska faktoru mazināšanai nepieciešami preventīvie pasākumi un sniegti priekšlikumi darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai autobusu parkā. Priekšlikumos tiek piedāvāts pilnveidot darba vides risku novērtēšanas procesu, izmantojot hronometrāžas rezultātus un ātrās ekspozīcijas koeficienta metodi, tādējādi nodrošinot kvalitatīvāku un pamatotāku darba vides risku novērtējumu. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzības sistēmas pilnveide
Keywords in English Improvement of Occupational Safety System
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 15:02:53