Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste Uzbekistānas transporta sektora attīstībā
Title in English Attracting of foreign direct investment in the development of the transport sector in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Bakalaura darba autors: Akmal Kurbonov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Assist. Prof. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Piesaistot ārvalstu tiešās investīcijas Uzbekistānas transporta sektora attīstībā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 66 lpp. Darbu veido ievads, analītiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izmantotas literatūras avotu saraksts. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 41 informācijas resurss. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskā daļa ir veltīta transporta nozares izskatīšanai un īpaši loģistikas nozarei. Tiek izskatīta loģistikas nozares ietekme uz valsts ekonomiku, investīciju definīcijas transporta nozarē, priekšrocības un trūkumi, iespējas, iemesli un investīciju piesaistes process, kā arī ir iekļauta loģistikas principu un metožu izmantošana investīciju projektu īstenošanai. Praktiskā daļa ir veltīta transporta nozares situācijas izskatīšanai Uzbekistānā. Īpaša uzmanība tika pievērsta loģistikas nozarei, pašreizējai situācijai šīs struktūras izstrādes projektu īstenošanā, inovāciju ieviešanā. Tika analizēti mazie un vidējie uzņēmumi Uzbekistānā, tika parādīts daudzu veidu loģistikas nozares analīze, lai izprastu tās pašreizējo situāciju un sniegtu ieteikumus nozares turpmākajiem uzlabojumiem. Darbs satur 40 attēlus, 4 tabulas un 3 pielikumus. Pētījuma periods ietver datus no 2015. līdz 2017. gadam un plānošanas laika posms ir no 2017. gada līdz 2030. gadam. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kurbonov A. (2018). Piesaistot ārvalstu tiešās investīcijas Uzbekistānas transporta sektora attīstībā Diplomprojekts/ A. Kurbonov, V. Satrevics.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 66 lpp.
Keywords Piesaistot ārvalstu tiešās investīcijas Uzbekistānas transporta sektora attīstībā
Keywords in English Attracting of foreign direct investment in the development of transport sector in Uzbekistan
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 13:09:00