Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Kompetenču izglītības analīze vides aizsardzības studiju programmā"
Title in English "The Analysis of Competency-Based Education in the Study Programme of Environment Protection"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Jūlija Gušča
Reviewer Kārlis Valters
Abstract ANOTĀCIJA Viktorijas Švabes bakalaura darba „Kompetenču izglītības analīze vides aizsardzības studiju programmās” mērķis ir izvērtēt un definēt izglītojamo kompetenci veicinošus apstākļus, analizējot mācību procesā izmantojamās metodes, to efektivitāti un produktivitāti. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika definēti šādu uzdevumi:  Apzināt un izvērtēt literatūras avotos pieejamo informāciju par kompetences izglītību, tās nepieciešamību, Latvijas un citu valstu skatījumu uz to;  Raksturot iespējas apgūt vides zinātni Latvijā, tai skaitā, augstākās izglītības ietvaros, analizēt vides zinātnes vietu Latvijas zinātnes nozaru un apakšnozaru kopējā klasifikācijas sistēmā ;  Iegūt informāciju par būtiskākajiem aspektiem komunikācijas procesa nodrošināšanai mūsdienu mācību procesā, tai skaitā, ar vides zinātnes studentiem;  Apkopot un raksturot informāciju par Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) bakalaura studiju programmu „Vides zinātne”, tai skaitā, par tās ietvaros izvirzīto mērķi, uzdevumiem, studiju programmas struktūru, mācību saturu, mācību procesā izmantoto metodoloģiju;  Apkopot un analizēt visu apzināto informāciju un rezultātus. Darba beigās izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus ciešākai un kopumā efektīvākai komunikācijas veicināšanai starp vides aizsardzības studiju programmas mācībspēkiem un tajā izglītojamajiem studentiem ar mērķi veicināt kompetences izglītību šajā nozarē. Darbs sastāv no sešām nodaļām. Darba pirmajā nodaļā autore apkopoja būtiskāko informāciju par kompetenču izglītību, definējot tās nozīmi, vēsturisko skatījumu uz izglītību, Latvijas un citu valstu pieredzi šajā kontekstā. Otrajā nodaļā ir pievērsta uzmanība vides zinātnes raksturošanai. Nodaļā ir izvērtēta vides zinātnes klasifikācija, apskatītas iespējas iegūt augstāko izglītību vides zinātnes jomā Latvijā. Trešajā nodaļā apkopota nozīmīgākā informācija par komunikāciju mācību procesa nodrošināšanai - gan no vispārīgāka, gan vides zinātnes nozares studējošo viedokļa. Darba ceturtajā nodaļā ir apkopotas galvenās atziņas par RTU bakalaura studiju programmu „Vides zinātne”. Savukārt darba piektajā nodaļā ir sniegta informācija par pieciem eksperimentiem, kurus var īstenot izglītojamo kompetentāka priekšstata gūšanai par konkrētu tēmu. Sestās darba nodaļas ietvaros ir apkopota visa iegūtā informācija, veikta tās sistematizēšana, analīze un interpretācija. Darba apjomu raksturo šādi to veidojošie rādītāji: 57 lpp. bez literatūras saraksta un pielikumiem, 21 attēli, 3 tabulas, 6 formulas, 66 literatūras avoti. Darba beigās ir pievienoti 7 pielikumi.
Keywords izglītība, kompetences
Keywords in English education, competency
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 11:07:13