Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana reaģēšanai un seku likvidēšanai radiācijas avārijās
Title in English Improvement of Ocupational Safety System for Response and Elimination of Censequences in Radiological Emergency
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Igors Urbanovičs
Reviewer Juris Ļabis, Mg.iur., Mg.sc.ing.
Abstract Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana reaģēšanai un seku likvidēšanai radiācijas avārijās. Pētījums sastāv no teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par radiācijas avārijām, jonizējošā starojuma avotiem, to ietekmi uz cilvēka veselību, kā arī statistiku par notikušiem negadījumiem. Literatūras analīze uzrāda, ka radiācijas avārijas Latvijā nav notikušas, bet Latvijā pielietotie jonizējošā starojuma avoti, var radīt kaitējumu radiācijas avārijas gadījumā. Analītiskajā daļā ir aprakstītas pētījumā izmantotās risku novērtēšanas metodes, un veikta potenciālo radiācijas avāriju scenāriju modelēšana. Analītiskajā daļā ir analizēti Individuālie aizsardzības līdzekļi un papildaprīkojums, kas tiek lietots īstenojot reaģēšanu un seku likvidēšanu radiācijas avārijās. Praktiskajā daļā tiek veikts radiācijas avāriju riska novērtējums, aptaujas anketas rezultātu analīze un izstrādāti priekšlikumi darba aizsardzības sistēmas uzlabošanai radiācijas avārijās. Iegūtie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki ir pakļauti augstai jonizējošā starojuma risku pakāpei, ir nodrošināti ar nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet trūkst papildaprīkojums – radiometri, kā arī secināts, ka nepieciešams papildināt Latvijas Republikas normatīvo regulējumu, radiācijas un kodoldrošības jomā, atbilstoši Eiropas Padomes direktīvai 2013/59/ Euratom. Izmantotās literatūras un avotu grupu uzskaitījums: Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas normatīvie akti, zinātniskie pētījumi, vispārējā un speciālā literatūra, publiski pieejamie statistikas dati, interneta resursi. Maģistra darba apjoms ir 81 lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā tika iekļauti 32 attēli un 21 tabula.
Keywords Radiācijas avārijas, jonizējošais starojums, darba aizsardzība, riska novērtēšana, avārijas pārvaldīšana
Keywords in English Radiation emergency, ionizing radiation, occupational safety, risk assessment, emergency management
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 09:15:13