Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language 4G tīkla veiktspējas novērtēšana dinamiskajā režīmā
Title in English 4G Network Throughput Evaluation in Dynamic Mode
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Aleksandrs Ipatovs
Reviewer E.Pētersons
Abstract H.Nakipova bakalaura darbs “4G tīkla veiktspējas novērtēšana dinamiskajā režīmā” ir veltīts mobilā tīkla izpētei mainīgajos apstākļos, no gala lietotāja skatu punkta. Telekomunikāciju tehnoloģiju attīstītība ir eksponenciāli ātra. Prasības pret sakaru tīkla veiktspēju un kvalitāti aug tikpat ātri. Tiem ir jābūt stabiliem, kvalitatīviem un nepārtrauktiem. Zaudējot kādu no kvalitātes īpašībām, mobilo sakaru operators zaudē savu reputāciju, kas, savukārt, noved pie abonementu samazināšanās un attiecīgi pie finansiāliem zaudējumiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem telekomunikāciju pasaulei ir sakaru stabilitāte pārvietojoties. Jo lielāks ir pārvietošanās ātrums, jo mazāka ir mobilo sakaru kvalitāte un tīkla veiktspēja. Tieši šī problēma ir bakalaura darba izpētes objekts. Darba vajadzībām nepieciešamie mērīšanas rīki, kas pieejami interneta vidē, lielākoties izrādījās maksas, laika limitēti vai neatbilda mērķa prasībām. Lai sasniegtu mērķi tika izveidoti autora pašprogrammēti rīki - Android aplikācija un datu ģenerēšanas serveris. Datu ģenerēšanai tika izveidota python programma, kas nepārtrauktā režīmā ģenerēja trafiku. Programma tika laista uz servera, kas atrodas datu centrā ar stabilu un nepārtrauktu interneta pieslēgumu. Tika izveidota Android mobilā aplikācija, kas pieslēdzās pie datu ģenerēšanas servera un veica nepārtrauktus mērījumus. Veiktos mērījumus mobilā aplikācija, saglabāja failos, šie faili tika izmantoti vēlākā datu apstrādē. Pašrakstītu rīku izveide sniedza nenovērtējami augstu izpratni un pieredzi, kas saistās ar mobilā tīkla darbību. Datu pēcapstrādei tika uzrakstīti vairāki skripti Python valodā, kuri veica vairākas funkcijas. KML faila ģenerēšanas skritps - skripts, kas savienoja kopā veiktos mērījumus un mobilo sakaru torņu datus izveidoja vienu failu formātā KML, kuru vēlāk varēja izmantot datu vizuālai analīzei, grafiku ģenerēšanas skripti, datu analizēšanas sktipti - skripti, ar kuru palīdzību tika veikti aprēķini balstoties uz saņemtiem datiem. Piemēram, datu aproksimēšana vidējās vērtības relatīvās kļūdas aprēķini. Viena no darba gaitas izaicinošajām lietām bija, izvēlēties labāko mobilo sakaru datu bāzes aplikāciju. Izvēle krita uz aplikāciju OpenCellid. Šai aplikācijai nav ierobežojumu uz pieprasījumiem. Tai ir salīdzinoši vienkāršs izsaukumu apstrādes interfeiss un torņu datu bāze ir pietiekami liela. Datu vizuālai apstrādei tika izmantota programma GoogleEarth. GoogleEarth deva iespēju uzlikt tā saucamos pārklājumus uz kartes un tad apskatīt rezultātus dažādos tuvinājumos un veikt secinājumus. Veicot mērījuma datu aproksimāciju tika iegūta polinomfunkcija ceturtajā pakāpē, kur pēdējais polinomfukcijas koeficients ir vidējais tīkla ātrums nekustīgā stāvoklī. Izmantojot iepriekš izrēķināto funkciju tika veikti jauni mērījumi citā maršrutā. Saliekot reālos un teorētiski iegūtos datus tie bija salīdzinoši tuvi ar vidējo relatīvo kļūdu 8%. Veicot secinājumus darba autors apliecina, ka mobilo sakaru torņu pārslēgšanās nav pietiekami optimāla un sniedz ieteikumus situācijas uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms ir 51 lpp. Darbā tika izmantoti 20 informācijas avoti.
Keywords 4G tīkla veiktspējas novērtēšana
Keywords in English 4G Network Throughput Evaluation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 06:49:10