Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu analīze un pilnveide telekomunikāciju uzņēmumā"
Title in English "Process Analysis and Improvement in the Telecommunication Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.oec., Anita Straujuma
Abstract Bitaine S. I. (2018). Procesu analīze un pilnveide telekomunikāciju uzņēmumā: Bakalaura darbs. Vadītājs profesors J. Vanags. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 10 tabulas, 3 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 14 avoti latviešu un 12 avoti angļu un valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt telekomunikāciju uzņēmuma klientu norēķinu pieteikumu apstrādes procesu un izstrādāt priekšlikumus tā pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika apskatīta informācija par procesu vadības un procesu pieejas nepieciešamību uzņēmumā, kvalitātes izmaksām un to aprēķināšanas iespējām, kā arī kvalitātes metodes procesu analīzei. Otrajā darba daļā tika analizēta telekomunikāciju uzņēmuma darbība, kvalitātes novērtēšanas veidi uzņēmumā un veikta klientu pieteikto problēmsituāciju apstrādes procesa analīze, izmantojot kvalitātes pilnveides metodes. Trešajā darba daļā detalizēti aprakstīti darba autores ieteikumi procesu pilnveidei telekomunikāciju uzņēmumā, to ekonomiskais ieguvums, izmaksas un ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: bakalaura darba rezultāts ir uzlabots klientu pieteikto problēmsituāciju apstrādes process. Darba laikā tika izstrādāti priekšlikumi, kas samazinās atkārotu klientu pieteikumu skaitu un palielinās klientiem sniegto risinājumu kvalitāti, samazinot pieļauto kļūdu skaitu to apstrādes procesā. Izstrādājot priekšlikumus, uzmanība tika vērsta uz procesa dokumentācijas nepieciešamību, kas tika konstatēta iekšējā audita laikā, kā arī dēļ uzņēmuma vadības lēmuma samazināt atkārtoto klientu pieteikumu skaitu.
Keywords Procesu analīze, procesu pilnveide, telekomunikāciju uzņēmums
Keywords in English Process analysis, Process improvement, telecomunication company
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 16:27:09