Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Riska pārvaldības metožu novērtēšana uzņēmumos
Title in English Assessment of risk management methods in the companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Irina Voronova
Abstract Bakalaura darba autors: Inatilla Sunatov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., asoc. profesors Jana Erina Bakalaura darba temats: Riska pārvaldības metožu novērtējums uzņēmumos Bakalaura darbs rakstīts: Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ietilpst ievads, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā lekļauti 17 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu saraksts ietver: 36 avotus angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir iekļautas piecas galvenās un visizplatītākās riska novērtēšanas metodes un to piemērošana iespējas mazos un lielos uzņēmumos. Pētījums tika veikts trīs lieliem uzņēmumiem, kas ir Nokia telekomunikācijas, Apple Inc, Mercedes-Benz uzņēmumiem un TrailStone GMBH starta uzņēmumiem, kas galvenokārt izmanto defektu kludu analīzi un kvantitatīvās izpētes metodes. Turklāt Nokia telekomunikāciju un Apple Inc uzņēmumi tiek salīdzināti pēc defektu kludu analīzes metodes un izskaidroti to defekti un zaudējumi. Turklāt tika analizēti visu šo uzņēmumu gada pārskati un atspoguļoti zaudējumu un konta atlikuma rezultāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Sunatov I. (2018) Riska pārvaldības metožu novērtējums uzņēmumos Bakalaura darbs/ I. Sunatov, J. Erina. - Rīga: RTU, UIVI UIVK, Bakalaura Akadēmiskā Studiju Programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 60 lpp.
Keywords Riska novērtējums, riska metodes, riska novērtēšanu un tās nozīmi, maziem un lieliem uzņēmumiem
Keywords in English Risk assessment, risk methods, risk assessment and its importance in small and large companies
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 16:07:46