Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa analīze un pilnveide AS "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca"
Title in English "Manufacturing Process Analysis and Improvement in the "Daugavpils Locomotive Repair Plant" JSC"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Abstract Girse S. A/S “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”ražošanas procesa kvalitātes vadības pilnveide : Bakalaura darbs / S.Girse, J.Vanags – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018 – 65 lpp. Bakalaura darbs tika raktīts latviešu valodā, tas veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp, tajā iekļauti 12 attēli, 13 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā tiek ietverti 8 zinātniskie raskti angļu valodā, 2 krievu valodā, 6 grāmatas latviešu valodā, 3 grāmatas angļu valodā. Darba mērķis ir, izpētot un analizējot ritošā sastāva remonta procesu vadību AS ”Daugavpils Lokmomotīvju Remonta Rūpnīca”, izstrādāt priekšlikumus ražošanas procesa kvalitātes vadības pilveidei. Pirmajā darba daļā tiek apskatītas Lean filozofijas teorētiskās nostādnes, uzsveru liekot uz 5S instrumentu, kvalitātes izmaksu, iekšējā audita, FMEA risku novērtēšanas, darbinieku motivēšanas un padziļinātās intervijas teorētiskās nostādnes. Otrajā daļā tika veikts īss uzņēmuma apraksts, veikta padziļināta ražošanas procesa analīze, veikta FMEA analīze, balstosties uz ritošā sastāva servisa procesu, veikts iekšējais audits. Trešajā daļā tiek veikta darba procesa pētījuma objekta analīze un veikti secinājumi, kā arī analizēta kvalitātes izmaksu analīze un veitka iespējamo kvalitātes izmaksu aprēķināšana. Tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi procesa kvalitātes pilnveidei. Svarīgākie priekšlikumi un secinājumi ir ražošanas procesa uzlabošana, ieviešot instrumentu noliktavās un darbavietās 5S sistēmu, izveidot darbinieku motivācijas sistēmu, pirms noslēdz līgumu ar klientiem, izvērtēt visus iespējamos riskus kādi varētu rasties remonta laikā.
Keywords ražošanas procesu vadība, kvalitātes izmaksas
Keywords in English producing process management, quality costs
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 15:55:58