Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras ilgtspējīgas attīstības novērtējums un perspektīvas"
Title in English "Assessment and Prospects of Sustainable Development of Riga Technical University Infrastructure"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jūlija Gušča
Reviewer Pr.doc. K.Gorbunova
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. studiju gada studente Indra Pētersone bakalaura darba ietvaros aplūko Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstību un tās pielāgošanu ilgtspējīgas attīstības principiem. Darba vadītāja ir asociētā profesore, Dr.sc.ing. Jūlija Gušča. Bakalaura darbs sastāv no 71 lappuses, 11 tabulām, 29 attēliem, 1 pielikuma. Bakalaura darba ietvaros tiek pētīta ilgtspējīga attīstība, tās raksturīgākās pazīmes, izglītība ilgtspējīgai attīstībai, kā arī ilgtspējīgas universitātes jēdziens. Veikta universitāšu ilgtspējības novērtējumu izvērtēšana un salīdzināšana. Izvēlēti Apvienoto Nāciju organizācijas veidotie Ilgtspējīgas attīstības mērķu indikatori, uz kuru bāzes izstrādāti papildus indikatori infrastruktūrai un metodika, pēc kuras novērtēt universitāšu infrastruktūru. Pētījuma rezultāti parāda to, ka izglītībai ir liela nozīme ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un ka universitātes kalpo kā akseleratori apkārtņu ilgtspējīgai attīstībai. Aprobējot izstrādāto metodiku Rīgas Tehniskajā universitātē, apkopojot indikatoru rezultātus un studentu viedokli par infrastruktūru, tiek atrasts instruments, ar kura palīdzību veidot nākamos ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentus.
Keywords ilgtspējīga attīstība, infrastruktūra, Apvienoto Nāciju organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķi, universitāte
Keywords in English sustainable development, infrastructure, United Nations Sustainable Development Goals, university
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 15:54:52