Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Scenāriju izstrāde un novērtēšana sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas integrācijai Latvijas finanšu sektorā
Title in English Development and assessment of scenarios on integration of distributed ledger technology in financial sector of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer Jūlija Bistrova
Abstract Digitalizācija ir ļoti svarīgs nosacījums katras uzņēmējdarbības subjekta ilgtspējīgai attīstībai. Inovatīvu tehnoloģiju, piemēram, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas (DLT) strauja attīstīšana sniedz dažādas priekšrocības finanšu uzņēmumiem. Taču neskatoties uz plašām iespējām, ko DLT piedāvā finanšu nozarei, trūkst pētījumu par šī jaunuma integrāciju. Ir ļoti maz empīrisku liecinājumu, kā sadalīto virsgrāmatu tehnoloģiju var integrēt Latvijas finanšu sektorā. Turklāt DLT izmantošana nozīmē, ka nozarei ir noteikta digitālās gatavības pakāpe, kas prasa rūpīgu izvērtēšanu. Šis pētījums rāda, ka pēdējo gadu laikā būtiski pieauga Latvijas Republikas un jo īpaši finanšu sektora digitālās gatavības pakāpe. Starp sešiem elementiem, no kuriem sastāv digitālā gatavība, Latvijai visnozīmīgākais izrādījās elements “General” un elements “Online”. "General" ietver digitalizācijas procesa pamatnoteikumus un "Online" attiecas uz darbībām, kas veiktas globālajā tīklā. Tāpēc ir droši teikt, ka Latvija ir gatava inovatīvu tehnoloģiju integrācijai tuvākajā laikā. Empīriskais pētījums atklāja, ka no sešiem faktoriem, kas ietekmē DLT integrācijas procesu, svarīgākie ir Juridiskie un Tehnoloģiskie faktori. Juridiskais faktors attiecas uz tiesisko regulējumu un normatīvo vidi, savukārt Tehnoloģiskais faktors apraksta projekta raksturīgo īpašību zināšanu no speciālistu prasmju un pieredzes viedokļa puses. No trim iespējamiem scenārijiem ar vislielāko varbūtību, bankas un citas finanšu organizācijas, kas darbojas Latvijā, uzsāks DLT integrāciju, lai iegūtu priekšrocības un spētu konkurēt tirgū. Pārējās divas alternatīvas raksturo situāciju, kad Latvijas Centrālā banka vai Eiropas Savienība sāk un organizē DLT integrāciju Latvijas finanšu sektorā, lai atbalstītu valsts vai attiecīgi visas Eiropas Savienības attīstību un stabilitāti starptautiskā tirgū. Šis pētījums dod ieskatu uz labākām alternatīvām DLT integrācijai un būtiskiem faktoriem, kas ir jāņem vērā. Tas var būt noderīgs visiem Latvijas finanšu sektora dalībniekiem, tostarp finanšu uzņēmumiem, Latvijas Centrālai bankai, kā arī citām iestādēm. Katra faktora nozīmīguma saprašana var palīdzēt projektu vadītājiem pievērst uzmanību faktoriem ar visaugstāko prioritāti un rūpīgāk tos apsvērt.
Keywords Sadalitas virsgrāmatas tehnoloģija, finanšu nozare, digitālāis briedums, scenāriji
Keywords in English Distributed ledger technology, financial sector, digital maturity, scenarios
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 15:52:59