Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Emocionālās vardarbības mazināšana valsts pārvaldes iestādē"
Title in English "Decrease of Emotional Violence in the States Administration Establishment"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Kuršīte
Reviewer Sarmīte Gailīte, Lektore, Mg.psysh.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Ginta Rudzīte Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.Psih., lektore, Laura Kuršīte Bakalaura darba temats: Emocionālās vardarbības mazināšana valsts pārvaldes iestādē Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas (analītiskā daļā ir aprakstīta iestāde, kurā veikts pētījums, darba otrā daļā ir raksturots darbiniekiem nepieciešamais efektīvai darba izpildei, uzskaitīti profesionālās darbības galvenie draudi, uzmanība pievērsta arī mobinga darba vietā juridiskiem aspektiem un mobinga ietekmes līmeņiem, projekta aprēķina daļā ir aprakstīts veiktais pētījums par emocionālās vardarbības mazināšanu valsts pārvaldes iestādē), secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 45 avoti latviešu, 25 angļu, 1 vācu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Situācija ir jārisina, jo Latvijā arī valsts iestādēs pastāv augsts risks emocionālai vardarbībai, kas iespaido valsts pārvaldes kvalitāti. Darbinieku labsajūta valsts pārvaldes iestādē ir ļoti būtiska, lai valsts varētu realizēt savas funkcijas, tai skaitā, savā darbībā ievērot labas pārvaldības principu. Veiktais pētījums apliecina, ka vairāk nekā pusei respondentu darbā ir bijušas saspringtas attiecības ar kolēģiem. Būtiski meklēt risinājumus, kā aizstāvēt savas tiesības strādāt pozitīvā un veselību un psihi saudzējošā vidē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rudzīte G.: Emocionālās vardarbības mazināšana valsts pārvaldes iestādē Diplomprojekts/ G. Rudzīte, L. Kuršīte.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. - 60 lpp.
Keywords Emocionālās vardarbības mazināšana
Keywords in English Mitigation of emotional abuse
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 13:53:19