Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Ventspils ostas teritorijas attīstības iespējas"
Title in English "Territorial Development Opportunities at the Port of Ventspils"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Prakt.doc. K.Gorbunova
Abstract Maģistra darba “Ventspils ostas teritorijas attīstības iespējas” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Diāna Helmane. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec. Uldis Kamols. Darba mērķis ir izpētīt Ventspils ostas attīstību un izstrādāt praktisku risinājumu tās teritorijas attīstībai. Maģistra darbs tiek strukturēts četrās daļās. Pirmajā daļā tiek definēta ostu un to darbības teorētiskie aspekti, ostu pārvaldības un darbības principi, kā arī raksturoti kravu veidi un ostas infrastruktūras elementi. Otrajā daļā tiek veikta Ventspils ostas analīze. Analizēti ostas attīstības rādītāji un definētas aktuālākās problēmas. Salīdzināta Ventspils osta ar citām Baltijas jūras ostām un veikta SVID analīze Ventspils ostas attīstībai. Veikta Ventspils pilsētas iedzīvotāju anketēšana, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par ostas lomu, attīstību un tās perspektīvām. Tika secināts, ka Ventspils ostai nepieciešama jaunu kravu veidu piesaiste, terminālu izmantošanas intensitātes veicināšana un jaunu prāmju līniju izveidi. Trešajā daļā tiek izstrādāti trīs priekšlikumi Ventspils ostas attīstībai, balstoties uz darba iepriekšējo daļu analizēto informāciju. Ceturtajā daļā izstrādāts praktisks risinājums teritorijas attīstībai AS Kālija parks, Ventspils, Dzintaru ielā 41. Maģistra darba apjoms ir 95 lpp., t.sk. 11 tabulas, 27 attēli un 4 pielikumi.
Keywords Ventspils, osta, iedzīvotāji, ostas attīstība, terminālis, rekonstrukcija.
Keywords in English Ventspils, port, citizens, port development, terminal, reconstruction.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 13:04:06