Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Franšīzes attīstības iespējas novērtējums Kazahstānā
Title in English Assessment of franchise development in Kazakhstan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Ieva Andersone
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Adylzhan Zhamalov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Lect. Mg.oec. Inga Erina Bakalaura darba temats: Franšīzes attīstības iespējas novērtējums Kazahstānā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 62 lappuses. Tajā ir ievads, analītiskā daļa, secinājumi un bibliogrāfiskais saraksts no 42 informācijas avotiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskā daļa sastāv no piecām apakšnodaļām. Apakšnodaļas ir par franšīzes vēsturi, franšīzes definīcijām,priekšrocībām un trūkumiem. Arī šajā daļā iekļauts apraksts par frančīzes daudzveidību, franšīzes veidiem. Praktiskajā daļā ir sešas apakšnodaļas. Apakšnodaļas attiecas uz franšīzi Kazahstānā. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī pašreizējai situācijai nākotnes uzņēmēju un franšīzes ņēmēju atbalstīšanā. Analizēja arī to uzņēmēju aptauju, kuri jau strādāja ar franšīzēm. Kazahstānā tika parādīta franšīzes SWOT analīze, lai izprastu tā pašreizējo situāciju un izstrādāja ieteikumus, lai to vēl vairāk uzlabotu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: A. Zhamalov (2018), asoc. prof. Deniss Ščeulovs – Rīgas Tehniskā universitāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un biznesa vadības katedra, 2018. gada bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”.
Keywords Franšīze, Kazahstāna, franšīze, franšīzes ņēmējs, franšīzes devējs, tirgus, attīstība
Keywords in English Franchise, Kazakhstan, franchising, franchisee, franchiser, SWOT, market, development
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 12:50:56