Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language “Šķeldas degšanas procesa ietekme uz dūmgāžu emisijām“
Title in English “Impact of woodchips combustion process on flue gas emissions”
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ināra Škapare
Reviewer Kristīna Ļebedeva
Abstract Maģistra darba tēma ir šķeldas degšanas procesa ietekme uz dūmgāžu emisijām, darba autors ir Jevgēnijs Šuļga. Līdz ar industrializācijas aizsākumiem 19 gs. sākumā, kaitīgo izmešu apjoms ar katru gadu palielinās, kas noved pie katastrofālām klimata pārmaiņām, ietekmējot cilvēku veselību. Lai Aizstātu fosilos kurināmos, Latvijā galvenokārt tiek uzstādīti koksnes biomasas katli. Dedzinot koksni palielinātā apjomā rodas emisijas: cietās daļiņas (putekļi), oglekļa monoksīds, slāpekļa oksīds, sēra dioksīds u.c. Ņemot vērā normatīvo aktu prasības gaisa kvalitātei, nepieciešams samazināt kaitīgos izmešus. Cietās daļiņas var radīt draudus cilvēka veselībai, atstājot ietekmi uz elpošanas orgāniem, kā arī pastāv kancerogēnais risks. Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2015/2193 tika izstrādāta normatīvo aktu bāze, kura paredz esošām sadedzināšanas iekārtām, zīmīgu emisiju robežvērtību samazinājumu sākot ar 2025.gadu. Darba mērķis ir noteikt sadedzināšanas iekārtas piesārņojuma avota emisijas (cietās daļiņas, oglekļa monoksīdu), lai izstrādātu ieteikumus robežvērtību pamatošanai. Pētījuma objekts ir šķeldas katls ar jaudu 7MW, kura konstrukcija paredz automātisku kurināmā sadedzināšanu. Ņemot vērā sarežģītos procesus, kuri noris šķeldas katlā, emisijas iespējams samazināt, optimizējot degšanas procesu, izvēloties efektīvu dūmgāžu filtrāciju. Emisijas no šķeldas katla ir mainīgas, un ir atkarīgas no degšanas procesa organizēšanas, kurināmā fizikālajiem un ķīmiskiem parametriem. Degšanas procesa kvalitātes rādītāji ir tieši nosakāmi no oglekļa monoksīda, slāpekļa oksīda un cieto daļiņu satura dūmgāzēs. Veicot mērījumus, novērotas sakarības starp emisiju apjomu un katlā uzstādītajiem degšanas parametriem. Atsevišķu parametru savstarpējās attiecības atspoguļojas lineārajās sakarībās, novērojot augstu kolerācijas koeficientu. Pētot degšanas procesu un veicot noteiktu parametru izmaiņas, iespējams ietekmēt emisiju apjomu – atrodot optimālos režīmus ar minimāliem emisiju apjomiem. Tomēr atsevišķos gadījumos nepieciešama papildus dūmgāžu filtrācija. Lai nodrošinātu kurināmā maksimāli iespējamo sadegšanu, nepieciešama atbilstoša gaisa padeve, augstas degkameras temperatūras kurtuvē. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, tā apjoms ir 77 lapas, tika izmantotas 7 tabulas, 42 attēli, 2 pielikumi un 34 izmantotās literatūras avoti.
Keywords Cietās daļiņas, degšanas process, dūmgāzes, emisijas, koksne.
Keywords in English Solid particles, burning process, flue gases, emissions, woodchips.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 10:42:55