Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Autonomo transportlīdzekļu nozīme nākotnes pilsētu attīstībā"
Title in English "Significance of Autonomous Vehicles on Future Cities Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Pavlova
Reviewer Lektors K. Plotka
Abstract Maģistra darba “Autonomo transportlīdzekļu nozīme nākotnes pilsētu attīstībā” (Autore Evita Gaide, Darba vadītāja lektore Inesa Pavlova) mērķis ir identificēt potenciālās autonomo transportlīdzekļu un autonomās mobilitātes radītās pārmaiņas un ietekmi pilsētās un pārnesot atziņas uz Rīgu kā pētāmo bāzi. Pētījuma aktualitāti iezīmē apjomīgās investīcijas starptautiskā mērogā, kas tiek novirzītas autonomās braukšanas tehnoloģijas izstrādē, kurām ir liels potenciāls kardināli mainīt ikdienas dzīves ritējumu un norises pilsētā. Teorētiskajā daļā izpētīta inovāciju adaptācija sabiedrības līmenī caur ASV piemēru zirgu vilktu transporta nomaiņai pret automobiļiem, veikts teorijas apkopojums mobilitātes un transporta sistēmas ekonomiskajai ietekmei urbānā vidē, kā arī mobilitātes paradumu analīze, izmantojot Lielbritānijas piemēru. Otrajā nodaļā noteikta autonomā transporta konceptus un būtība, vērtēta tā attīstības prognozes, iespējamie adaptācijas scenāriji pilsētā un potenciālā ietekme pilsētā gan satiksmes un pilsētplānošanas ziņā, gan ekonomisko efektu ziņā. Izpētīti parametri un apkopoti 201 respondentu anketēšanas viedokļi, kas ieskicē mobilitātes paradumus Rīgā un iezīmē respondentu attieksmi pret autonomajiem transportlīdzekļiem un ar to saistītajām mobilitātes potenciālajām pārmaiņām. Maģistra darba projekta daļā veikta SVID analīze Rīgai kā autonomās mobilitātes pētījuma bāzei, novērtējot konkrētas pastāvošās priekšrocības un trūkumus autonomās mobilitātes adaptācijai Rīgā, kā arī vērtējot tās iespējamos pozitīvos un negatīvos efektus. Darba apjoms ir 119 lapaspuses, tajā ietvertas 7 tabulas un 45 attēli. Darbā izmantoti 88 literatūras avoti.
Keywords autonomais transportlīdzeklis, mobilitāte pilsētā, autonomās mobilitātes pakalpojumi, autonomās mobilitātes prognozes
Keywords in English autonomous vehicle, city mobility, autonomous mobility services, autonomous mobility forecasts
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 10:31:43