Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Novērtēšanas metodika vairāku briesmu agrīnās brīdināšanas sistēmām"
Title in English "Assessment methodology for Multi Hazard Early Warning Systems"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Francesco Romagnoli
Reviewer Līga Žogla
Abstract Maģistra darba nosaukums ir: “Novērtēšanas metodika vairāku briesmu agrīnās brīdināšanas sistēmām”. Autors: Rostislavs Kondratjevs. Maģistra darbu veido ievads, metodisko pētījumu pieejas apraksts, rezultātu analīze, secinājumi un ieteikumi. Darba apjoms ir 77 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 58 avoti. Darbam pievienots 1 pielikums. Dabas apdraudējumi ir kļuvuši mazāk paredzami, biežāki un vairāk destruktīvi, bet labas prakses un problēmu apmaiņa starp valstīm paātrinās vairāku briesmu agrīnās brīdināšanas sistēmas attīstību, ļaujot efektīvāk un ātrāk sagatavoties pēkšņiem draudiem, kas samazinās postījumu. Šī iemesla dēļ, ir nepieciešams integrēt vairāku briesmu agrīnās brīdināšanas sistēmu (VBABS) katastrofu riska samazināšanas pārvaldības un stratēģijas ietvaros, lai uzlabotu agrīnās brīdināšanas informācijas izplatīšanu, sagatavošanu un reaģēšanas spēju. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt instrumentu VBABS un atsevišķu briesmu agrīnās brīdināšanas sistēmas (ABABS) vispārējo stāvokļa novērtēšanai. Šis rīks palīdzēs ieinteresētajām pusēm identificēt VBABS, kā arī ABABS stiprās un vājās puses, lai veidotu spējas katastrofu riska samazināšanas stratēģijās, tādējādi paaugstinot riskam pakļautās sistēmas izturētspēju. No veiktā literatūras apskata ir konstatēts, ka trūkst instrumenta ABABS un VBABS stiprās un vājās pušu novērtēšanai, lai nostiprinātu un palielinātu riska pārvaldības vispārējo efektivitāti. Dotais pētījums sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā ir literatūras apskats par ABABS un VBABS. Pamatojoties uz literatūras apskata konstatējumiem, tika noteikts indikatoru kopums. Otrā daļa ir veltīta novērtēšanas metodoloģijas aprakstam, izmantojot Promethee programmatūrā īstenoto daudzkritēriju pieeju. Trešajā darba daļā tiek aprakstītas un analizētas ABABS un VBABS Maldīvijā, Mjanmā, Filipīnās, Šrilankā, Indonēzijā un Latvijā. Šajā daļā ir ierosinātas problēmas saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmas trūkumiem un priekšrocībām. Darba ceturtā daļa ir veltīta darba rezultātu aprakstam un analīzei pēc daudzkritēriju pieejas, kas balstīta uz identificēto galveno indikatoru kopumu. Secinājumu un ieteikumu daļā galvenie pētījuma rezultāti un autora ieteikumi ir apvienoti pētāmo jautājumu turpmākai attīstībai.
Keywords vairāku briesmu agrīnās brīdināšanas sistēmas, agrīnās brīdināšanas sistēma,novērtēšanas metodoloģija
Keywords in English multi hazard early warning system (MHEWS), early warning systems, assessment methodology
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 10:22:27