Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Revīzijas uzņēmuma ekonomiskās darbības pilnveidošana"
Title in English "Improvement of Economic Activity of Auditing Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nadežda Semjonova
Reviewer Pr.doc. K.Gorbunova
Abstract Maģistra darba autors: Krista Kalniņa Maģistra darba vadītājs: Dr. oec., doc. Nadedžda Semjonova Maģistra darba tēma: "Revīzijas uzņēmuma ekonomiskās darbības pilnveidošana" Maģistra darba apjoms: Maģistra darba apjoms ir 93 lappuses un 2 pielikumi. Darbs ietver ievadu, 4 nodaļas, 28 attēlus, 5 tabulas, secinājumus un priekšlikumus, izmantotās literatūras un avotu sarakstu, kas sastāv no 39 avotiem. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, Rīgā. Maģistra darba kopsavilkums: Pētījuma objekts ir inventarizācijas process. Pētījuma priekšmets ir riski inventarizācijas procesā. Maģistra darba mērķis ir identificēt revīzijas uzņēmuma inventarizācijas procesā eksistējošos riskus, konstatēt faktorus, kas ietekmē riskus, un izstrādāt priekšlikumus konstatēto risku mazināšanai. Darba izstrādes gaitā tika izpētīts, ka pastāv dažāda veida auditi, kā arī vairāki audita veikšanas procesa posmi. Darbā tika pētīta inventarizācijas procesā pastāvošo risku ietekme uz revidenta sniegto atzinumu. Risku ierobežošanai tika izstrādāts inventarizācijas plānošanas dokuments. Tika izpētīts, ka revidenta risku izvērtējums var ietekmēt veicamās revīzijas procedūras darbības, kā arī pilnīga pārliecība ( nulles risks) finanšu pārskatu precizitātē nav ekonomiski iespējams. Pētījums ir ierobežots laikā, jo darbs tika izstrādāts no 2018. gada 13. janvāra līdz 2018. gada 27. maijam. Tiek apskatīti tikai tie aspekti, kam vajadzīgs zvērināta revidenta atzinums. Netiek izskatīta skaidras naudas inventarizācija. Atslēgas vārdi : Revīzija, audits, audita riski, inventarizācija, krājumu uzskaites metodes
Keywords Revīzija, audits, audita riski, inventarizācija, krājumu uzskaites metodes
Keywords in English Audit, audit risks, stock-taking, inventory accounting methods
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 09:21:12