Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Valsts autoceļu tīklā esošo stāvlaukumu nozīmes analīze un turpmākās attīstības izpēte”
Title in English “Analysis of Existing Parking Lots Significance in State Road Network and Research of Future Development”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Jānis Bidzāns
Reviewer Juris Smirnovs, prof., RTU
Abstract Maģistra darba tēma ir “Valsts autoceļu tīklā esošo stāvlaukumu nozīmes analīze un turpmākās attīstības izpēte”. Maģistra darba mērķis – akcentēt stāvlaukumu nozīmi un ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, kā arī izstrādāt priekšlikumus to pārvaldīšanas, uzturēšanas un turpmākās attīstības pilnveidošanai. Maģistra darbā veikts pieejamās literatūras un veikto pētījumu apskats, raksturots esošais stāvlaukumu stāvoklis, analizēta to nozīme un sniegti priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no vienas teorētiskās daļas un divām pētījumu daļām: • Stāvlaukumi autoceļu tīklā. • Stāvlaukumu nozīmes analīze. • Turpmākās attīstības izpēte. Maģistra darba noslēgumā veikts būtiskāko secinājumu apkopojums. Kopējais Maģistra darba apjoms ir 155 lpp. Tā sastāvā ir 34 tabulas, 40 attēli, 25 grafiki. Kopā izmantoti 68 literatūras avoti.
Keywords Stāvlaukums, valsts autoceļu tīkls, transportlīdzekļu kontrole, satiksmes drošība, LVC.
Keywords in English Parking lot, national road network, vehicle control, traffic safety, LVC.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 27.05.2018 21:58:15