Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ceļa seguma lokālo bojājumu veidi un to novēršanas tehnoloģiju izpēte" ("Tilts pār dzelzceļu, Daugavpils novada Kalkūnes pagastā")
Title in English "Types of Road Pavement Local Damages and Research onTheir Prevention Technologies" ("Bridge over the Railway in Kalkune Rural Municipality of Daugavpils Region)
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Viktors Haritonovs
Reviewer Ilze Paeglīte, lekt. RTU
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma – „ CEĻA SEGUMA LOKĀLO BOJĀJUMU VEIDI UN TO NOVĒRŠANAS TEHNOLOĢIJU IZPĒTE (TILTS PĀR DZELZCEĻU, DAUGAVPILS NOVADA, KALKŪNES PAGASTĀ)”. Maksims Samušonoks. Darba vadītājs: Viktors Haritonovs. Hipotēze: ja pareizi kaut ko kopt, tad tas ilgi kalpos. Darba mērķis: izanalizēt un secināt ceļa segumu bojājuma veidus un to tehnoloģijas. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt gan zinātnisko literatūru, gan tehniskos projektus par seguma bojājumiem. 2. Atrast un izpētīt zinātnisko literatūru par seguma bojājumiem Latvijā. 3. Atrast un izpētīt ceļa seguma tehnoloģijas veidus. 4. Veikt pētījumu Rīgas ielās. 5. Secināt kādas kopīgas problēmas ir Rīgas pilsētas ceļiem. Inženierprojekta darba uzdevumi: 1. Piedāvāt 3 rekonstrukcijas variantus tiltam pār dzelzceļu Daugavpils novada, Kalkūnes pagastā; 2. Veikt variantu tehniski-ekonomisko salīdzinājumu, izvēlēties labāko risinājumu; 3. Pārprojektēt tiltu atbilstoši mūsdienu būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un pievedceļa satiksmes kvalitātes līmenim. Pētījumā secināts, ka visbiežāk tika novēroti sekojoši bojājumu veidi: plaisas segumā, plaisas/bedrītes un nelīdzenums. Gandrīz visās apsekotas ielās šie bojājumi tika konstatēti, tas liecina par to ka visās ielās jāremontē segumu, un jādara to biežāk, lai uzturētu ceļus kārtībā. Iespējami secinājumi: autotransporta skaitlis pārāk liels, un ielas segums nav paredzēts tādam skaitlim; slodze ir pārāk liela, lai segums kalpotu vairāku laiku; materiāla kvalitāte neatbilst normatīviem. Darba struktūra: darbs sastāv no 2 nodaļām, 35 tabulām, 91 attēla, 17 literatūras avotiem un 11 A3 formāta rasējuma lapas. Tika veikts viens pētījums. Kopējais darba apjoms ar inženierprojektu – 171 lapas.
Keywords satiksme, slodze, uzturēšana, šķērplaisas, garenplaisas, atsatrojošās plaisas, blokveida plaisas, noguruma plaisas, bedres, risas, seguma viļņošanās, virsmas izdrupumi, segums “svīšana”, nodilums, segums, ceļš, iela, tilts, betons, stiegrojums, aprēķins, rasējums
Keywords in English traffic, load, maintenance, transverse cracks, patching, shoving, fog seal, crack sealing, slurry seal, bleeding, polished aggregate, ravelling, potholes, rutting, longitudinal cracks, reflective cracks, block cracks, alligator cracks, pavement, road, street, bridge, concrete, reinforcement, calculation, drawing
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 27.05.2018 17:50:11