Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Komercuzņēmuma “FE” nekustamo īpašumu stāvokļa izvērtēšana tā attīstībai
Title in English Real estate status evaluation of the commercial enterprise “FE” for its long term development
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raja Kočanova
Reviewer Renāte Muskate, A/S citadele, vērtētāja
Abstract Nekustamo īpašumu attīstīšanai ir nepieciešams apkopot un izvērtēt informāciju, kas sniedz priekšstatu par attiecīgā īpašuma situāciju un līdzīgu īpašumu stāvokli salīdzināšanai. Bakalaura darba tēmas nosaukums ir “Komercuzņēmuma “FE” nekustamo īpašumu stāvokļa izvērtēšana tā attīstībai”. Darbā veikta datu apkopošana un analīze par komercuzņēmuma “FE”nekustamajiem īpašumiem un to situāciju, lai izteiktu priekšlikumus šo īpašumu tālākai attīstīšanai. Bakalaura darba pirmajā daļā ir apskatīta nekustamo īpašumu veidošanās – to vērtības apzināšanās un nekustamo īpašumu datu iegūšanas metodes. Otrajā daļā pētītie īpašumi tiek grupēti pēc šīm pazīmēm, lai apzinātos esošo situāciju. Trešajā daļā tiek izstrādāti ieteikumi nekustamo īpašumu lietu sistematizācijas izveidošanai komercuzņēmumā “FE”. Šī pētījumu rezultātā ir izteikti arī priekšlikumi komercuzņēmuma attīstībai. Darba apjoms ir 99 lappuses, tajās iekļauti 9 attēli, 2 tabulas, 2 pielikumi un grafiskā daļa. Darbā izmantotās literatūras un avotu vienību skaits – 45. Pētījuma rezultātā tika izveidoti ieteikumi nekustamo īpašumu sistematizācijai un priekšlikumi komercuzņēmuma “FE” attīstībai nekustamo īpašumu jomā.
Keywords Nekustamie īpašumi, stāvokļa izvērtēšana, attīstības iespējas, sistematizācija
Keywords in English Real estate, status evaluation, development opportunities, filing system
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 27.05.2018 17:00:30