Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Aviācijas virzuļdzinēja dinamisko un stiprības raksturlielumu pētīšana izmantojot parametriskās modelēšanas programmatūru.
Title in English Study of the Dynamic and Strength Properties of Aviation Piston Engine Using Parametric Modelling Software.
Department
Scientific advisor Sergejs Kuzņecovs
Reviewer Docents Aloizs Lešinskis
Abstract Diplomdarba mērķis ir pētīt Autodesk Inventor Dynamic Simulation un Stress Analysis programmatūras pielietojamību aviācijas daudzcilindru virzuļdzinēja projektēšanai, pētīt dzinēja kinemātikas, dinamikas raksturlielumus, pētīt dzinēja dažu kritisko detaļu stiprības raksturlielumus izmantojot Autodesk Inventor programmatūru, salīdzināt modelēšanas rezultātus ar pieejamiem analītiskiem aprēķinu metodēm. Tiek izstrādāts aviācijas deviņu cilindru zvaigznes virzuļdzinēja parametriskais modelis. Dzinēja kinemātikas un dinamikas raksturlielumiem tiek veikts teorētiskais aprēķins un salīdzināts ar modelēšanas rezultātiem. Stiprības analīzei tiek izvelēti dzinēja galvenais un piekabes klaņi, kuriem tiek veikti teorētiskie stiprības aprēķini un salīdzināti ar modelēšanas rezultātiem. Parametriskā modeļa pētījumam tiek lietoti Autodesk Inventor Dynamic Simulation (kinemātikas un dinamikas modelēšanai) un Stress Analysis (stiprības analīzei) vides. Diplomdarbā secināts ka «Autodesk Inventor» programmatūra precīzi var veikt kinemātikas uzdevumu aprēķinus. Dinamikas aprēķini tiek veikti precīzāk, salīdzinot ar klasisko analītisko metodi. Stiprības modelēšanas rezultāti parāda ka dažiem uzdevumiem ir svarīgi izolēt pētāmo komponenti no citām mehānisma detaļām (galvenā klaņa augšējās galvas analīze). Darba kopapjoms – 70 lapaspuses, attēlu skaits – 66, tabulu skaits – 1, formulu skaits – 50, izmantotās literatūras avotu skaits – 9, pielikumu skaits – 10.
Keywords virzuļdzinējs, kinemātika, dinamika, stiprības aprēķins, parametriskais modelis
Keywords in English reprocating engine, kinematics, dynamics, stress analysis, parametric model
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 26.05.2018 18:11:40