Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Mechatronics
Title in original language Euro palešu dēļu izgatavošanas procesa automatizācija
Title in English Automatization of the production process Euro pallets planks
Department
Scientific advisor I.Boiko
Reviewer A.Priedeslaipa
Abstract Bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir “Euro palešu dēļu izgatavošanas procesa automatizācija”. Darba mērķis ir izstādāt nomaļu apstrādes ripzāģmašīnas projektu, kas būtu optimāls risinājums gan no konstruktīvā viedokļa, un arī no ekonomiskā viedokļa. Iekārta ir projektēta, lai uzlabotu darba ražīgumu, gatavās produkcijas kvalitāti, samazinot un atvieglojot cilvēka fiziskā darba komponenti. Darba pirmajā nodaļā tiek veikta esošās problēmas apraksts un salīdzinājums ar alternatīvo tirgū pieejamo prototipu veidu. Otrajā nodaļā ir aprakstīta iekārtas darbība un izstrādāta kinemātiskās shēmas, uz kuras tiek balstīti konstruktīvie aprēķini. Darba trešā nodaļa ir veltīta kontruktcijas izstrādāšanai nepieciešamo aprēķinu veikšanai un galveno komponenšu izvēlei. Ceturtā nodaļā tiek aprakstīta iekārtas elektriskā shēmas izstrādes gaita. Darba piektajā nodaļa ir aprakstīts vadības algoritma un programmējamā loģiskā kotroliera programma un atbilstšo komponenšu izvēle. Sestajā nodaļā ir aprakstīts pneimatiskās sistemās darbibas cikls un izpildelementu izvēle. Darba septītā nodaļa tika veltīta ekonomiskā pamatojuma veidošanai, kas atspoguļo iekārtas ražošanas izmaksas un atmaksāšanās perioda prognozētā laika aprēķinu. Astotajā darba nodaļā ir veikta darba un vides aizsardzības apraksts. Darba izstrādes rezultatā ir radīti risinājumi, kas nepieciešami iekārtas izstrādei pamatojoties uz dažādu inženierzinātņu sfērām. Iekārtas spēj sasniegt uzdotos ražošanas apjomumus un kvalitāti, kā arī spēj samazināt cilvēkresursa faktora klātbūtni. Bakalaura darba ar projekta daļu aprakstošā daļa sastāv no 54 lpp, tajā ir 21 attēli, 4 tabulas un 2 pielikumi. Darba grafiskā daļa sastāv no diviem kopsalikuma rasējumiem, diviem kopsalikuma vienību rasējumiem, 5 detaļu rasējumiem. Darba veidošanā tika izmantoti 12 izmantotās lietratūras avoti.
Keywords Dēļi paletes
Keywords in English plankts pallets
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 26.05.2018 14:57:13