Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Dabiskie sorbenti modifikācijas metodes priekš hidrofobitātes uzlabošanas.
Title in English Natural oil sorbents modification methods for hydrophobicity improvement.
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Kārlis Valters
Reviewer Francesco Romagnoli
Abstract Šajā Maģistra darbā ir apskatīti eksperimentāli sorbentu modificēšanas pētījumi hidrofobitātes uzlabošanai. Pirmajā nodaļā ir apskatīti naftas produktu sorbenti, to sorbcijas īpašības, šķiedru struktūra un modificēšanas metodes. Otrajā nodaļā aprakstīta sorbenta modificēšanas metožu, mitruma satura, ūdens un eļļas sorbcijas kapacitātes un eļļas noturības testu metodoloģija, kas izmantota šajā darbā. Trešajā nodaļā ir sniegti eksperimentālie pētījumi par mitruma satura, eļļas un ūdens sorbcijas kapacitātes un eļļas noturēšanas testiem. Darbs sastāv no četrām nodaļām, kas ietver ievadu, literatūras pārskatu, sorbenta eksperimentālo pētījumu metodoloģiju, rezultātus un diskusiju, secinājumus, ieteikumus, atsauces un pielikumus. Maģistra darba apjoms - 59 lpp. teksta, 19 attēli, 5 tabulas, 90 atsauces un 3 pielikumi. Pielikumi ir atsevišķi pievienoti maģistra darbam.
Keywords Naftas noplūdes tīrīšana, sorbcija, eļļas sorbents, organiskais sorbents, hidrofobitāte, sorbenta modifikācijas metodes, videi draudzīgas modifikācijas metodes
Keywords in English oil spills cleanup, sorption, oil sorbent, organic sorbent, hydrophobicity, sorbent modification methods, environmentally friendly modification methods
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 26.05.2018 13:17:50