Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības produktivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project on Improvement of Company Performance"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Inga Eriņa, Lektors, Mg.oec., RTU IUV katedra
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Kristīne Zirne Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. (prakt.), Mg.oec.Uldis Kamols Bakalaura darba temats: Uzņēmuma darbības produktivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 26 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Bakalaura darbā tiek apskatītas SIA “Jūrmalas Mežaparki” darbības produktivitātes paaugstināšanas iespējas. Analītiskajā daļā autore sniedz nelielu ieskatu bērnu rotaļu laukumu nozarē, veic uzņēmuma ārējās vides analīzi un būtiskāko uzņēmuma problēmu atspoguļojumu. SIA “Jūrmalas Mežaparki” uzņēmējdarbība analizēta no dažādiem aspektiem – uzņēmuma organizatoriskā struktūra, finanšu rādītāju analīze, likumdošana un nodokļu politika. Analītiskās daļas nobeigumā autore definē un izvirza galvenās problēmas, kas izriet no analītiskajā daļā apskatītās informācijas. Pētījuma daļā autore veic uzņēmuma ražošanas procesa produktivitātes novērtējumu, apskatot to ietekmējošos faktorus. Nodaļas nobeigumā autore sniedz produktivitātes paaugstināšanas iespēju metodoloģijas izklāstu. Aprēķinu daļā veikts ražošanas procesa produktivitātes rādītāju un pašizmaksas aprēķins, materiālo resursu uzskaitījums, aprakstīti ražošanas procesa posmi. Aprēķinu daļas nobeigumā, apkopojot iegūtos rezultātus, autore sniedz salīdzinājumu darbības produktivitātes paaugstināšanas iespējām, izstrādājot produktivitātes paaugstināšanas projekta ieviešanas plānu. Darba noslēgumā autore apkopo būtiskākos secinājumus un izvirza priekšlikumus SIA “Jūrmalas Mežaparki” produktivitātes paaugstināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zirne K.: Uzņēmuma darbības produktivitātes paaugstināšanas projekts Bakalaura darbs/ K. Zirne, U. Kamols.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2018. – 74 lpp.
Keywords Ekonomika, ražošana
Keywords in English Economic, Manufactoring
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 18:59:39