Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Autoapmācības instruktoru darba riski un to samazināšanas pasākumi
Title in English Working Risks of Driving Instructors and their Mitigation Measures
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ieviņš
Reviewer Ēriks Kamergrauzis, Mg.darba aizsardzība
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Vilmārs Radivinskis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Jānis Ieviņš, Dr.oec. RTU profesors. Maģistra darba temats: “Autoapmācības instruktoru darba riski un to samazināšanas pasākumi”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 93 lapām. Darbs satur 71 attēlus, 12 tabulas. Darbam ir 12 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 37 literatūras avotus. Darbā izmantotie materiāli: Speciālā darba aizsardzības literatūra, psiholoģijas pētījumi, informācija no interneta, nepublicētie uzņēmumu dati. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbā ir analizēti būtiskākie riski un kaitīgie darba vides faktori, kas ietekmē autoapmācības instruktoru darbu. Darbā ir secināts, ka autoapmācības instruktora galvenie riski ir saistīti ar traumatisma risku, uguns un eksplozijas risku, ķīmisko risku, fizikālo risku, troksni, vibrāciju, nelabvēlīgu mikroklimatu, fizikālo un ergonomisko risku, psiholoģisko un emocionālo risku. Atsevišķa šo faktoru ietekme ir pietiekoši zema, un neatstāj akūtu ietekmi uz veselību, tomēr tie darbojas kā stresori, un lielākā daļa šo faktoru ir ar sinerģisku iedarbību. Lielākais traumatisma risks autoinstruktoram ir saistīts ar kursanta apmācības procesā psihoemocionālo spriedzi, fiziskiem, kā arī ergonomiskiem riskiem. Maģistra darbā sniegti priekšlikumi darba organizatorisko pasākumu uzlabošanai un aprīkojuma pilnveidošanai, lai samazinātu traumatisma risku iespēju un stresu autoinstruktoru darbā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Radivinskis, Vilmārs. Autoapmācības instruktoru darba riski un to samazināšanas pasākumi: Maģistra darbs/Zinātn. vadītājs Ieviņš J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2018. - 93 lpp.
Keywords Autoapmācības instruktoru darba riski
Keywords in English Working Risks of Driving Instructors
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 15:22:43