Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Bezdarba problēmas un to risinājumi pilsētās"
Title in English "Unemployment Problems and Its Possible Solutions in Cities"
Department
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Lektore A.Mihņenoka
Abstract Maģistra darba autore: Jūlija Ņikonova Maģistra darba vadītājs: Uldis Kamols, praktiskais docents, Mg.oec., Dipl.oec. Maģistra darba temats: „Bezdarba problēmas un to risinājumi pilsētās”. Maģistra darba struktūra: 116 lapaspuses, darbā ir iekļauti 80 attēli un 6 formulas, darbam ir pievienoti 4 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 34 literatūras avoti, tajā skaitā ekonomikas literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti, Rīgas, Londonas un Sanktpēterburgas statistikas pārvalžu dati, kā arī nodarbinātības dienestu apkopotā informācija, pilsētu attīstības plānošanas dokumenti, pētījumi. Maģistra darba kopsavilkums: darbs sastāv no četrām daļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskās un projekta daļas. Pirmajā daļā ir izklāstītas nodarbinātības un bezdarba teorētiskās nostādnes. Otrajā daļā ir veikta Rīgas, Londonas un Sanktpēterburgas statistisko datu analīze, to salīdzināšana un apkopojums, ir izdarīti secinājumi. Trešajā daļā ir definētas problēmas, kas ir katrā no pilsētām nodarbinātības jomā un ir piedāvātas risinājumu iespējas. Ceturtajā daļā ir apkopoti veikto aptauju rezultāti ar mērķi izprast pilsētu iedzīvotāju attieksmi pret bezdarba problēmām viņu pilsētās. Katrā pilsētā problēmas, saistītas ar bezdarbu ir atšķirīgas. Rīgā darba devējiem ir grūti atrast darbiniekus, bet darba meklētājiem ir grūti atrast darbu. Londonā galvenās problēmas ir jauniešu bezdarbs un bezdarbs etnisko minoritāšu grupās. Sanktpēterburgā – slēptā nodarbinātība un slēptais bezdarbs. Pētījums liecina, ka Rīgas iedzīvotāji nav apmierināti ar darba apstākļiem, vēlas mainīt savu darbu, kā arī ir gatavi mainīt savu dzīvesvietu gadījumā, ja rastos piemērots darba piedāvājums ārzemēs. Darba noslēgumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords nodarbinātība, bezdarbs, pilsētas, Rīga, Londona, Sanktpēterburga.
Keywords in English employment, unemployment, cities, Riga, London, Saint-Petersburg
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 14:54:42