Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba riska faktoru samazināšana sabiedriskajā ēdināšanā nodarbinātajam apkalpojošajam personālam
Title in English Reduction of Work Environment Risks for Service Staff Employed in Public Catering
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bartušauskis
Reviewer Jānis Ķipsna, Dr.oec., RTU prof.
Abstract Bakalaura darba autors: Marita Kukjāne Bakalaura darba vadītājs: Lektors, Mg. DA. Jānis Bartušauskis Bakalaura darba nosaukums: „Darba riska faktoru samazināšana sabiedriskajā ēdināšanā nodarbinātajam apkalpojošajam personālam” Valoda, kurā bakalaura darbs ir uzrakstīts: Latviešu Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 70 lpp., neskaitot 5 darbam pievienotos pielikumus. Bakalaura darbs satur 37 attēlus un 14 tabulas. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt darba vides riska faktorus sabiedriskās ēdināšanas apkalpojošam personālam un sagatavot priekšlikumus to mazināšanai. Pirmajā daļā aprakstīta darba aizsardzības situācija sabiedriskās ēdināšanas jomā un aprakstīti darba vides riska faktori viesmīļiem. Otrajā daļā tiek analizēta darbinieku aptauja, lai identificētu esošās problēmas šajā amatā. Kā arī novērtēti darba vides riski, izmantojot 3 darba vides risku novērtēšanas metodes: Somijas 5 baļļu matricu, OiRA un SGR-A metodi. Trešajā daļā tiek izstrādāti preventīvie pasākumi, kas samazina būtiskākos darba vides riska faktorus, kas negatīvi ietekmē darbinieku veselību: smaguma pārvietošana, ilgstoša staigāšana un psiholoģiskā slodze. Galvenie informācijas avoti: Bakalaura darba izstrādei tika izmatoti Latvijas Republikas normatīvie akti, valsts statistikas dati, speciālā literatūra un dažādi interneta resursi. Kopā bibliogrāfiskais saraksts ietver 66 informācijas avotus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kukjāne M. “Darba vides riska faktoru samazināšana sabiedriskajā ēdināšanā nodarbinātajam apkalpojošajam personāla” Bakalaura darbs/ Darba vadītājs J. Bartušauskis – Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2018. - 70 lpp.
Keywords ēdināšanā nodarbinātie, darba riska faktoru samazināšana
Keywords in English Reduction of Work Environment Risks, Service Staff Employed
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 14:47:37