Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Eiropas Savienības pilsētu vides kvalitātes novērtējums"
Title in English "Quality Assessment of Urban Environment in the European Union"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pr.doc. K.Gorbunova
Abstract 21. gadsimta jēdziens “pilsētas vide” ļoti atšķiras no tā, ar ko bija pieņemts apzīmēt pilsētu un tās vidi senatnes civilizācijas dzīves posmos. Attīstoties tehnoloģijām, ekonomikai, politikai un sabiedrības kultūrai, pilsētas tēls ir pārvērties no apdzīvotas vietas ar iedzīvotājiem un likumiem, kuri gandrīz vai pat pilnībā nemijiedarbojas ar apkārtējo pasauli, uz daudzfunkcionālu un multikulturālu vidi, kurā norisinās ekonomiskie, tehnoloģiskie, politiskie un sociālie procesi, kurā radušās un tiek īstenotas jaunas idejas, tiek pārvarēti draudējušie izaicinājumi un problēmas, izstrādājot ilgtspējīgus un bieži vien kreatīvus risinājumus starptautiskās sadarbības procesu rezultātā. Energoefektīva, videi draudzīga un kvalitatīva darbība šodienas pilsētu vidē nodrošina pilsētas viedo attīstību, kas sekmē ne tikai pilsētas potenciāla paaugstināšanos vispasaules mērogā, bet arī veicina pilsētas pievilcīguma faktoru iedzīvotājiem. Lai izvērtētu un izanalizētu pilsētu vides kvalitāti, ir izstrādāti pilsētu dzīves kvalitātes indeksi. Tos izstrādā valstiskās un nevalstiskās organizācijas, projektu izvērtēšanas un ilgtspējīgās uzņēmumu izaugsmes konsultācijas aģentūras un citi uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar ekonomisko plānošanu, sociālekonomiskiem pētījumiem un datu analīzi. Dzīves kvalitātes indekss tiek aprēķināts pēc vienotās formulas, bet tā vērtība atkarīga no faktoru indeksiem, kuri ir izmantoti formulā, to skaitu un svariem. Bakalaura darba uzstādīta mērķa sasniegšanai - Eiropas Savienības pilsētu dzīves kvalitātes indeksa salīdzinājuma reitinga veidošanai, dzīves kvalitātes indeksa dati periodam no 2012. līdz 2018. gadam ir iegūti no datubāzes “NUMBEO” dzīves kvalitātes indeksa 60 Eiropas reģiona pilsētu reitinga, kas ir veidots un publicēts ikgadēji. Izmantojot iegūtus datus un dzīves kvalitātes indeksa faktoru indeksu skaitu un svarus, kuru izklāsts ir pieejams “NUMBEO” mājaslapā, dzīves kvalitātes indekss tika izrēķināts atkārtoti pēc projektu izvērtēšanas metodoloģijas “COPRAS”, kura, balstoties uz zinātniskiem avotiem par pilsētu vides kvalitātes novērtējumu, ir pielāgojama pilsētu dzīves kvalitātes indeksa aprēķināšanai. No abu metožu pilsētas dzīves kvalitātes rēķināšanas rezultātiem ir izveidoti reitingi, kuros Eiropas pilsētas ir saranžētas pēc vidējās dzīves kvalitātes indeksa vērtības visa perioda griezumā dilstošā secībā no 1. līdz 60. pozīcijai Pētījuma rezultātā pilsētu ieņemtas pozīcijas “NUMBEO” un “COPRAS” dzīves kvalitātes reitingos ir salīdzinātas ar jūtīguma analīzes palīdzību, katrai pilsētai aprēķinot saskaņotības indeksu. Par paveikto darbu ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi.
Keywords Dzīves kvalitātes indekss, kvalitāte, pilsēta, Eiropa, Eiropas Savienība, ES, NUMBEO, COPRAS, reitings
Keywords in English Quality of life index, quality, city, index, Europe, European Union, EU, NUMBEO, COPRAS
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 14:26:44