Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tirdzniecības uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Trading company business development project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Didenko
Reviewer Doc.p.i. R.Greitāne
Abstract Bakalaura darba autors: Megija Liebusa. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU Dr.oec., profesors Konstantīns Didenko. Bakalaura darba temats: Tirdzniecības uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījuma un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 22 tabulas un 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 32 avoti latviešu valodā. Darbam pievienots 2 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba autore pēc analītiskās un pētījuma daļas izvirzījusi trīs uzņēmumā pastāvošas problēmas un aprakstījusi to risinājumus. Par galvenajām problēmām tika izvirzīta nepietiekama uzņēmuma atpazīstamība, tā risināšanas rezultātā tika izstrādāts reklamēšanās pasākumu plāns 6 mēnešu periodam un aprēķinātas tā kopējās izmaksas. Uzņēmuma ir liels debitoru parādu apjoms, problēmas risināšanas rezultātā, darba autore izstrādājusi debitoru piedziņas shēmu un ieteikusi pirkuma-piegādes līguma slēgšanu ar uzņēmuma pastāvīgajiem klientiem. Kā arī uzņēmuma veiksmīgai darbībai tika izstrādāta jauna darba vietas un darbinieka piesaistīšanas plāns, un veikts darbaspēka izmaksu aprēķins. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Liebusa M.. (2018) Tirdzniecības uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs/ M. Liebusa, K. Didenko. – Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma ”Uzņēmējdarbība un vadīšana” 74.lpp.
Keywords Saimnieciskā darbība, mārketings, konkurētspēja, debitori, personāla plānošana
Keywords in English Economic activity, marketing, competitiveness, debtors, personnel planning
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 13:35:11