Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamā fonda klasifikatora izveide un ieviešana Rīgā
Title in English Development and implementation of the classificatory for the Riga residential stock
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Sanda Geipele
Reviewer Jānis Kaminskis, RTU BIF, asoc.prof.
Abstract Jekaterinas Seredenko maģistra darbs “Dzīvojamā fonda klasifikatora izveide un ieviešana Rīgā” ir veltīts Rīgas dzīvojamā fonda analīzei un tā klasifikācijas izstrādei, ņemot vērā tēmas ierobežojumā atrunāto, ka klasifikators tiks izveidots priekš jaunajiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektiem Rīgā. Analītiskajā daļā tika izpētīts Rīgas daudzdzīvokļu dzīvojamo objektu tirgus pirmreizējā un otrreizējā tirgū, kā arī noteiktas tendences, piedāvājums un pieprasījums. Tika apzināti populārākie jaunie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projekti un to galvenie raksturlielumi, kā arī novērtēti rādītāji, kas ietekmē dzīvokļu īpašumu izvēli un iegādi. Teorētiskajā daļā, analizējot jēdzienus – mājoklis, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kā arī klasifikācija – tika aktualizēta problēmsituācija, kas ir saistīta ar minēto jēdzienu nepareizu izmantošanu, kā arī tika apskatīta mājokļu datu pieejamības ierobežojumu problēma. Tapāt arī tika noteikta un aprakstīta klasifikatora būtība. Teoretiskās daļas noslēgumā tika apzināta citu pasaules valstu pieredze dzīvojamo māju klasifikācijā, aprakstīti raksturīgie un noteicošie faktori, kā arī klasifikatora veidošanas pamatprincipi. Praktiskajā daļā tika veikta nepieciešamo klasifikatora rādītāju analīze, balstoties uz noteikumiem un prasībām. Ir apkopoti nepieciešamie minimālie un maksimālie rādītāji atbilstoši mājokļa klasei. Tika veikta četru jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektu analīze, pētot to raksturojumu, izvietojumu un atbilstību klasifikācijas klasei, kā arī izvērtētas esošās problēmas, ar ko saskaras iedzīvotāji pie mājokļa izvēles. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi jauno daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klasifikācijas problēmjautājumu risināšanai. Maģistra darbs sastāv no 80 lpp., satur 18 attēlus un 13 tabulas. Darbā tika izmantoti 44 literatūras un citi avoti.
Keywords Dzīvojamais fonds
Keywords in English Classificatory, residential market
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 11:38:00