Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Administratīvi teritoriālā iedalījuma ietekme uz Baltijas valstu sociālekonomisko attīstību"
Title in English "''Impact of the Administrative Territorial Division on the Socio - Economic Development of the Baltic States''
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Maģistra darba ‘’Administratīvi teritoriālā iedalījuma ietekme uz Baltijas valstu sociālekonomisko attīstību‘’ autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas ‘’Pilsētu un reģionu inženierekonomika’’ studente Irbe Šmite. Darba vadītāja ir Asoc. prof., Dr. oec. Tatjana Survilo. Darba mērķis ir izpētīt, vai un cik spēcīgi administratīvi teritoriālais iedalījums ietekmē Baltijas valstu sociālekonomiskos attīstības rādītājus. Maģistra darbs tiek strukturēts četrās daļās. Pirmajā daļā tiek izpētītas un aprakstītas valstu pārvalžu rašanās un to metodes, kā arī veikts reģionālo pārvalžu lomu novērtējums Eiropas Savienības kontekstā. Darba otrajā daļā tiek veikta Baltijas valstu administratīvi teritoriālo reformu vēstures analīze. Trešajā daļā tiek apskatīta pašvaldību skaita izmaiņu nozīme kontekstā ar valstu sociālekonomiskajiem rādītājiem un izstrādāta pētījuma metodoloģija. Darba ceturtajā daļā tiek veikta ietekmes mērīšana ar statistisko modelēšanu, kā arī izstrādāti trīs varianti, kādos varētu notikt pašvaldību skaita samazināšana Latvijas teritorijā un apskatīta to ietekme uz nākotnes IKP uz iedzīvotāju. Nobeigumā, tiek sniegti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi Latvijas administratīvi teritoriālo reformu izstrādei. Maģistra darba apjoms ir 94 lpp., t.sk. 4 tabulas, 32 attēli un 3 pielikumi.
Keywords Baltijas valstis, administratīvi teritoriālā reforma, pašvaldība, decentralizācija, ietekme, sociālkonomiskie rādītāji
Keywords in English Baltic states, administrative territorial reform, municipality, decentralization, impact, socioeconomic indicators
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 10:34:39