Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Video filmēšanas un montāžas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Video Filming and Installation Services Company Operations Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Doktorante Laura Zaķe
Abstract Bakalaura darba autors: Laura Šustova Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: Dr.oec., docente p.i. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Video filmēšanas un montāžas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā daļa, pētījuma daļa, aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lapas, tajā iekļauti 16 attēli, 21 tabula, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 38 avoti latviešu valodā un 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba ietvaros tik izstrādātā uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts, izmantojot digitālā mārketinga rīkus, lai veicinātu klientu piesaisti uzlabotu uzņēmuma reputāciju, paaugstinātu konkurētspēju un palielinātu pārdošanas apjomus. Pirmajā darba daļā ir aplūkota filmēšanas nozare, tās tendences, apskatīti un analizēti uzņēmuma dati, noteiktas ārējās iespējas un draudi, stiprās un vājās puses, kā rezultātā tikai definētas galvenās uzņēmuma problēmas. Otrajā darba daļā tiek parādīta pētījuma gaita, kurā tiek analizēts uzņēmuma sociālo tīklu mārketings. Trešajā darba daļā tiek aplūkots digitālā mārketinga nozīme un attīstības tendences. Sekojoši tiek izstrādāts digitālā mārketinga attīstības stratēģija un aprēķināts tās īstenošanai nepieciešamais budžets. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: sakārtojot sociālo tīklu mārketingu un optimizējot mājaslapu iespējams nodrošināt augstu konkurētspēju. Video filmēšanas un montāžas pakalpojumu uzņēmumam mārketinga stratēģija jārealizē digitālā mārketinga vidē. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Šustova L. (2018) Video filmēšanas un montāžas pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Diplomprojekts/ L.Šustova, R. Greitāne. – Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 83 lpp.
Keywords #videofilmēšana #filmēšana #kāzas #darbībaspilnveidošana
Keywords in English #video #videofilming #weddings #improvementproject
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 10:34:19