Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Metālizstrādājumu jūras kravu pārvadājumu analīze.
Title in English Analysis of Metal Produkts Transportation By Sea.
Department
Scientific advisor Kristīne Carjova
Reviewer Profesors Aleksandrs Urbahs
Abstract Šī bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas institūta Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta sistēmas inženierijas programmas studente Renata Stankeviča. Darba temats ir “ Metālizstrādājumu jūras kravu pārvadājumu analīze”. Darbā tiek aplūkota metālizstrādājumu jūras pārvadājumu analīze, iekraušanas un izkraušanas tehnoloģija. Tiek piedāvāts risinājums kuģa pietiekamas noturības nodrošināšanai. Darba mērķis ir izpētīt metālizstrādājumu jūras pārvadājumu tehnoloģiju un specifiku, piedāvāt kravas plānu sastādīšanas noteikumus un Rīgas esošo termināla optimizāciju. Darba pirmajā daļā tiek veikta metālizstrādājumu jūras pārvadāšanas ekonomisko radītāju analīze, kas pamatojas uz oficiālu statistiku. Darba otrajā daļā tiek detalizēti izpētīti metālizstrādājumu izkraušanas un iekraušanas paņēmieni jūras transportā. Pie tam arī ir apskatīti jūras transporta veidi ar kuriem var pārvadāt metālizstrādājumus un kuģa sagatavošanas paņēmienus kravas uzņemšanai. Darba trešajā daļā tiek tiek izvēlēts kravas veids talāka darba izpildei un veikta kuģa kravas plāna sastādīšana, kas savukārt sastāv no atsevišķiem svarīgiem etapiem. Vispirms tiek aplūkoti kravu plāna sastādīšanas noteikumi, ievērojot izvēlēto kravas veidu. Tālāk tiek apskatīta kravas iekraušanas kuģī racionalākais veids, kas ģenerālkarava tiek konsolidēta lielākās partijās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kravas konteinerizācijai un atbilstoša konteinera izvēlei. Pēc tam tiek apskatīta konteinerizētas kravas iekraušana izvēlētajā kuģī, ņēmot vērā kuģa pieļaujamas noturības un diferenta nodrošināšanu. Darba ceturtajā daļā tiek modernizēts jūras konteineru terminālu. Tiek piedāvāta jauna tehnoloģiskā shēma un ir prognozēts konteineru pārkraušanas apjomu dinamiku tuvākājos gados. Darba apjoms ir 73 lapaspuses. Darba ietilpst 8 tabulas, 26 attēli, 29 formulas, darbam ir pievienoti arī trīs A1 formāta rasējumi. Darbā tika izmantoti 14 informācijas avoti.
Keywords Metālizstrādājumu jūras kravu pārvadājumu analīze
Keywords in English Analysis of Metal Produkts Transportation By Sea
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 10:25:50