Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Ar darba vides riska faktoru iedarbību nesaistīto nelaimes gadījumu izpēte un to samazināšanas rekomendāciju izstrāde
Title in English Research of Accidents not Connected with the Effect of Work Environment Risk Factors and Elaboration of Recommendations for their Reduction
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Daina Pužule
Reviewer I.Kamergrauze, arodslimību ārste
Abstract Anotācija Bakalaura darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profeisonālā bakalaura studiju programmas “Drošības inženierija” studente Līva Augule. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Mg. DA Daina Pužule. Bakalaura darba nosaukums ir “Ar darba vides riska faktoru nesaistīto nelaimes gadījumu izpēte un to samazināšanas rekomendāciju izstrāde”. Pēdējos gados paliek nemainīga tendence procentuāli lielāko daļu no letālajiem nelaimes gadījumiem darbā sastādīt tieši tiem nelaimes gadījumiem, kuri nav saistīti ar darba vides riska faktoru iedarbību, jebšu “dabīga nāve” darba vietā. Ņemot vērā, ka darbs ietekmē cilvēka veselību, ir nepieciešams izpētīt, kādi ir būtiskākie “dabīgās nāves” cēloņi, un aktualizēt šo jautājumu, lai pēc iespējas samazinātu šāda veida letālo nelaimes gadījumu skaitu darba vietās. Kā galvenais informācijas avots tika izmantoti Valsts darba inspekcijas arhīva materiāli – nelaimes gadījumu akti, kuru izpētes rezultātā kā būtiskāko secinājumu autore izvirzīja saistību starp obligāto veselības pārbaužu veikšanas kvalitāti un “dabīgās nāves” gadījumiem darba vietā, jo procentuāli lielākajai daļai nelaimes gadījumā cietušo, veselības pārbaude bija veikta. Tika analizēta Valsts darba inspekcijas veidotā statistika par letālajiem nelaimes gadījumiem, kas nav saistīti ar darba vides riska faktoriem, kā arī apzināta citu valstu pieredze, kontaktējoties ar darba aizsardzības tematiskā centra kontaktpersonām, un darba inspekciju amatpersonām. Bakalaura darba rezultātā sagatavotas 3 rekomendācijas darba devējiem un normatīvo aktu izmaiņām. Rekomendācijas izstrādātas par šādām tēmām: 1. obligātās veselības pārbaudes veikšanas kvalitāte; 2. darba vides risku novērtējuma kvalitāte; 3. pirmās palīdzības sniegšana un apmācību organizēšana, rīcība ārkārtas situācijās. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 68 lapas, kas sevī ietver 3 pielikumus, 13 tabulas, 17 grafiskos attēlus un 1 formula. Izstrādes procesā tika izmantoti 36 literatūras avoti, kuru starpā ir Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, grāmatas, zinātniskie raksti un interneta resursi.
Keywords Letālais nelaimes gadījums, nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana, dabīgā nāve, asinsrites sistēmas slimības, obligātā veselības pārbaude
Keywords in English Fatal work accident, work accident investigation, natural death, circulatory disease, mandatory helth check
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 25.05.2018 08:33:20