Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmas pilnveidošana izglītības jomā"
Title in English "Improvement of Municpality Mutual Payment System in the Field of Education"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Prakt.doc. U.Kamols
Abstract Darba autors: Santa Sauliņa Darba tēma: Pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmas pilnveidošana izglītības jomā Darba zinātniskais vadītājs: Pr. doc., Mg.oec. Normunds Balabka Darba apjoms: 115 lpp., 13 tabulas un 33 attēli. Pētījuma mērķis: veikt ekonomisko izvērtējumu pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēmai izglītības jomā. Darba saturs: Pētījums sastāv no 4 daļām: • pētījuma teorētiskā pārskata, kas sastāv no 6 apakšnodaļām, – pašvaldību saimnieciskās darbības un izglītības pakalpojumu teorētiskie aspekti; • analītiskās daļas, kas sastāv no 3 apakšnodaļām, – Stopiņu un Salaspils novadu divu izglītības iestāžu saimnieciskās darbības un finanšu rādītāju analīze; • praktiskās daļas, kas sastāv no 4 apakšnodaļām, – izstrādāts jauns pašvaldību savstarpējo norēķinu modelis; • projektu daļas, kas sastāv no 3 apakšnodaļām – aprēķināts autores piedāvātais norēķinu modelis pēc Ulbrokas vidusskolas 2016./2017.m.g. saimnieciskās darbības un finanšu rādītājiem. Pētījuma gaitā tika secināts, ka esošais valsts finansējuma modelis izglītības jomā nav pietiekoši elastīgs un pašvaldību savstarpējo norēķinu sistēma neatspoguļo reālās pašvaldību izmaksas izglītības iestādēs uz vienu izglītojamo. Praktiskie rezultāti: izstrādāts jauns pašvaldību savstarpējo norēķinu modelis izglītības jomā.
Keywords vispārējā izglītība, pašvaldību savstarpējie norēķini, pašvaldību budžets, mērķdotācijas, dotācijas
Keywords in English general education, municipal mutual payments, municipality budget, an earmarked subsidy, grant
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 23:00:49