Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu maksāšanas režīmu vienkāršošana mazajiem uzņēmumiem”
Title in English “Simplification of Tax Payment Regime for Small Companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer V.Gromule, RTU docente, Dr.sc.ing.
Abstract Maģistra darba “Nodokļu maksāšanas režīmu vienkāršošana maziem uzņēmumiem” apjoms ir 72 lpp, 15 attēli, 6 tabulas, 3 formulas un 44 izmantoti izziņas avoti. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 7 nodaļām, 13 apakšnodaļām, 3 pielikumiem, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbā izmantotas grāmatas, mācību materiāli, zinātniskie raksti, Latvijas Republikas un Eiropas Padomes regulējošie normatīvie akti, Igaunijas Republikas “Likums par vienkāršotu uzņēmējdarbības aplikšanu ar ienākuma nodokli” un publikācijas internetā. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīts uzņēmumu klasifikācija, mikrouzņēmumu nodokļu maksāšānas režīmā iekļautie uzņēmējdarbības formas un to tiesiskie regulējumi. Darba otrajā daļā tiek noteikta mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju ietekme uz valsts budžetu, noteikti un aprakstīti nodokļa plaisa un tā slogs laika periodā no 2012. gada līdz 2018. gadam. Darba trešajā daļā tiek izvirzītas galvenās problēmas, kuras rada gan nodokļu plaisu, gan lielu nodokļa slogu, izstrādāti pamati uzņēmumu likvidācijas mazināšanai un analizēts 2018. gada Igaunijas Republikas pieņemtais “Likums par vienkāršotu uzņēmējdarbības aplikšanu ar ienākuma nodokli”. Darba tēma ir aktuāla, jo Latvijas Republikā no visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem - 90% ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji un jau uz šī gada janvāri tika reģistrēti vairāk nekā 44 tūkstoši mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji. Tomēr līdz šim ir vērojami lieli nodokļu parādi, kas var secināt par nodokļu sistēmas sarežģītību un iespēju apiet nodokļu nomaksu un patieso datu sniegšanu gada deklarācijās. Darba mērķis izpētīt, izanalizēt un rast optimālo risinājumu mazo uzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmā, ar to veicinot valsts ekonomisko izaugsmi. Darba beigās tiek izstrādāti secinājumi un sniegti priekšlikumi mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas režīma vienkāršošanai un nodokļa plaisas samazināšanai. Maģistra darba atslēgvārdi: Mikrouzņēmuma nodoklis, Mikrouzņēmuma nodokļa plaisa, Mikrouzņēmuma nodokļa slogs, Igaunijas Republikas nodokļu administrēšanas vienkāršotība, nodokļu maksāšanas vienkāršošana maziem uzņēmējiem.
Keywords Mikrouzņēmuma nodoklis, Mikrouzņēmuma nodokļa plaisa, Mikrouzņēmuma nodokļa slogs, Igaunijas Republikas nodokļu administrēšanas vienkāršotība, nodokļu maksāšanas vienkāršošana maziem uzņēmējiem.
Keywords in English microbusiness income tax, microbusiness tax gap, microbusiness tax burden, the Estonian Republic simplification of taxation system, tax payment system otimisation for small enterprises.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 16:02:21