Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Izmaksu vadīšanas kontroles sistēmas izstrāde pārtikas uzņēmumā"
Title in English "Cost Control System Development in Food Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer Nadežda Semjonova, docents, RTU UFE katedra
Abstract Maģistra darba autors: Jekaterina Korotkiha Maģistra darba vadītājs: M.Ing, PhD RTU, Raimonds Lieksnis Maģistra darba temats: “Izmaksu vadīšanas kontroles sistēmas izstrāde pārtikas uzņēmumā” Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 110 lpp., tajā iekļauti 37 attēli, 23 tabulas, 17 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 88 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darbs apskata dažādus faktorus, kas ietekmē izmaksu veidošanās. Izmaksu vadīšanas sistēmas tiek aplūkotas kā veiksmīgas uzņēmuma vadības sistēmas pamats. Darba teorētiskā daļa fokusējās uz izmaksu vadības sistēmām, to būtību un lomu uzņēmuma stratēģijā. Izmaksu vadīšanas sistēmas tiek izmantotas, lai parādītu uzņēmuma vadības sistēmas efektivitāti tieši uzņēmuma funkcionālajā līmenī. Darba analītiskajā daļā tiek aplūkota izmaksu vadīšanas sistēma pārtikas uzņēmumā; tiek sniegts uzņēmuma finanšu pārskats un tiek pētīta kopējā tirgus situācija. Praktiskajā daļā tiek veidota pārtikas uzņēmuma izmaksu vadīšanas sistēma un ir izstrādātas stratēģiskās perspektīvas priekš turpmākiem izmaksu analīzes pētījumiem. Darbs ietver literatūras apskatu, kā arī detalizētu ieskatu organizācijas izmaksu vadībā un to ietekmi uz uzņēmuma stratēģiju. Darbā pētīti dažādi izmaksu modeļi un teorijas, to iespējamais praktiskais pielietojums organizācijā un efektivitāte. Secinājumu daļā tiek sniegti priekšlikumi, kā veiksmīgāk nodrošināt izmaksu vadīšanas sistēmu pārtikas uzņēmumā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Korotkiha J.: Cost Control System Development in Food Company Maģistra darbs / J.Korotkiha, R.Lieksnis- Rīga: RTU, IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālā studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2018. – 110 lpp.
Keywords Vadības kontroles sistēmas, izmaksu kontroles sistēmas, sabalansēta rādītāju karte, pārtikas uzņēmums, zivju rūpniecība
Keywords in English Management control system, cost control system, balanced scorecard, food company, fish industry
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 15:28:57